Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Děti bez lásky

Dokumentární film, Československo, 1963, 37 min

http://gloria.tv/media/WPc2mW9hP4G

MPSV v kampani informuje školáky o jejich právech - vzorová hodina pro školy

http://akceproskoly.pravonadetstvi.cz/

Interaktivní on-line katalog životních situací - pomocník nejen pro sociální pracovníky (Kampaň "Právo na dětství")

http://katalog.pravonadetstvi.cz/

Praktické brožury pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Čtyři praktické brožury na téma práce, bydlení, peníze, úřady.
Organizace Janus, Brno

Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Sociofaktor, s.r.o.

Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea, o.s., Pardubice

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti - výzva vládě

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti, vyzývá vládu nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu
http://www.vterinapote.cz/novinky/sjednotte-system-pece-o-ohrozene-deti-...

Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany (Ostrava)

21.09.2015
15.12.2015

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=efektivni-komunikace-a-rodinna-diagn...

Velký vůz Sever, tel. 777 594 441, sever@velkyvuz.cz

Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím v NRP, úvod do problematiky

05.10.2015

Místo konání: Evangelická fara, Sladkovského 638, Pardubice
Datum konání: 5. 10. 2015
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Začátek semináře: 9:00 hod.
Cena: 1.600,- Kč/osoba (cena zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení na místě, tisk materiálů)

Kto, kým a na základe čoho je dnes považovaný za dosť dobrého rodiča?

Nová web stránka organizácie Návrat
rodicvpohode.navrat.sk prináša pre laikov i odborníkov výnimočné spojenie minulosti a súčasnosti. Vďaka tomu nám páni Hans Christian Andersen, Donald Winnicott, Zdeněk Matějček či Max Kasparú, sprostredkovane rozširujú optiku a inšpirujú nás, aby sme hľadali základy, hodnoty alebo podporu pre rodičovstvo.Vlastné alebo tých druhých.

Transformace systému péče o ohrožené děti

Příloha časopisu Sociální práce

Prezentace výstupů z individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transormace systému péče o ohrožené děti a rodiny. V jednotlivých příspěvcích jsou reflektovány zkušenosti z realizace projektu a hlavní zjištění z vybraných analýz.

Celá příloha je ke stažení na http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&podsekce=&ukol=1&id=84

Analýza implementace programu PRIDE v ČR

SocioFaktor

Cílem textu je zhodnocení implementace programu PRIDE po dvou letech jeho pilotáže v systému náhradní rodinné péče (dále NRP) v České republice. Do této pilotážese přitom zapojily postupně téměř všechny kraje.

Analýza fungování dohod o výkonu pěstounské péče

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

SocioFaktor s.r.o.

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovou péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn MŠMT, který stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních poskytujících péči ohroženým dětem.
Celý dokument je ke stažení na http://www.msmt.cz/file/35026/

Prohlášení lidskoprávních organizací k chystaným změnám v občanském zákoníku

Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých

Syndikovat obsah