Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Příručka evropského práva v kontextu práv dítěte

Handbook on European law relating to the rights of the child
Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant

European Union Agency for Fundamental Rights, listopad 2015

Pěstounská péče na přechodnou dobu / Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu

Průzkum organizace Lumos ve spolupráci se 7 kraji ČR

http://czech.wearelumos.org/media-centre/publications

Děti bez lásky

Dokumentární film, Československo, 1963, 37 min

http://gloria.tv/media/WPc2mW9hP4G

MPSV v kampani informuje školáky o jejich právech - vzorová hodina pro školy

http://akceproskoly.pravonadetstvi.cz/

Interaktivní on-line katalog životních situací - pomocník nejen pro sociální pracovníky (Kampaň "Právo na dětství")

http://katalog.pravonadetstvi.cz/

Praktické brožury pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Čtyři praktické brožury na téma práce, bydlení, peníze, úřady.
Organizace Janus, Brno

Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Sociofaktor, s.r.o.

Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea, o.s., Pardubice

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti - výzva vládě

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti, vyzývá vládu nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu
http://www.vterinapote.cz/novinky/sjednotte-system-pece-o-ohrozene-deti-...

Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany (Ostrava)

21.09.2015
15.12.2015

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=efektivni-komunikace-a-rodinna-diagn...

Velký vůz Sever, tel. 777 594 441, sever@velkyvuz.cz

Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím v NRP, úvod do problematiky

05.10.2015

Místo konání: Evangelická fara, Sladkovského 638, Pardubice
Datum konání: 5. 10. 2015
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Začátek semináře: 9:00 hod.
Cena: 1.600,- Kč/osoba (cena zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení na místě, tisk materiálů)

Kto, kým a na základe čoho je dnes považovaný za dosť dobrého rodiča?

Nová web stránka organizácie Návrat
rodicvpohode.navrat.sk prináša pre laikov i odborníkov výnimočné spojenie minulosti a súčasnosti. Vďaka tomu nám páni Hans Christian Andersen, Donald Winnicott, Zdeněk Matějček či Max Kasparú, sprostredkovane rozširujú optiku a inšpirujú nás, aby sme hľadali základy, hodnoty alebo podporu pre rodičovstvo.Vlastné alebo tých druhých.

Transformace systému péče o ohrožené děti

Příloha časopisu Sociální práce

Prezentace výstupů z individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transormace systému péče o ohrožené děti a rodiny. V jednotlivých příspěvcích jsou reflektovány zkušenosti z realizace projektu a hlavní zjištění z vybraných analýz.

Celá příloha je ke stažení na http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&podsekce=&ukol=1&id=84

Analýza implementace programu PRIDE v ČR

SocioFaktor

Cílem textu je zhodnocení implementace programu PRIDE po dvou letech jeho pilotáže v systému náhradní rodinné péče (dále NRP) v České republice. Do této pilotážese přitom zapojily postupně téměř všechny kraje.

Analýza fungování dohod o výkonu pěstounské péče

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

SocioFaktor s.r.o.

Syndikovat obsah