Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Vzťahová väzba a trauma

Seminár pre odborníkov i profesionálnych rodičov o základnej téme náhradnej rodinnej starostlivosti.

Den rodin (Karlovy Vary)

16.05.2015

Srdečně vás zve Náhradním rodinám, o.p.s. a statutární město Karlovy Vary

Mapování pěstounské péče na přechodnou dobu

Projekt mapující statistické údaje o dětech, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
http://www.rpp.cz/rubrika/mapovani-prubehu-pppd/

Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti

Tisková zpráva Úřadu vlády
Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Výbor“) ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti a ve věci úpravy podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě

Usnesení:

S podporou Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání vyjádřenou v jeho usnesení ze dne 21. dubna 2015 týkající se péče o ohrožené děti:

Referent na MPSV

MPSV hledá odborného referenta/ku do oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. Referent pro náhradní rodinnou péči - http://www.mpsv.cz/cs/20889
Ekonom - http://www.mpsv.cz/cs/20890

Každé dítě patří do rodiny. Nebo snad ne?

Mýty o pěstounské péči na přechodnou dobu

Přehledně a srozumitelně zpracované informace o pěstounské péči na přechodnou dobu, fakta vyvracející mýty, které v souvislosti s touto péčí zaznívají.

Celý článek k dispozici na http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/-kazde-dite-patri...

Usnesení Výboru proti mučení týkající se péče o ohrožené děti

Výbor proti mučení na svém zasedání dne 21. dubna schválil usnesení, ve kterém zastává názor, že ústavní péče o nejmenší děti je v rozporu s jejich zájmem. Dále doporučuje sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort.
Celé usnesení Výboru a jeho odůvodnění je v příloze.

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál upravuje způsob a průběh části výkonu přenesené působnosti krajských úřadů.
Obsahuje doporučené postupy pro provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany v působnosti krajských úřadů a pomoci jim tak při výkonu specifické kontrolní činnosti.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/20123/Manual_kontrol.pdf

88 priorít na ochranu detí v regiónoch v roku 2015 zabezpečia akreditované subjekty

Slovensku a jeho 46 štátnym oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí pomôžu pri podpore rodín aj v roku 2015 akreditované subjekty.

Maco Benjamín, Slávik, Dorotka, Zori a Marika - hrdinovia pre deti s ťažkou skúsenosťou

Na stránke rozpravka.navrat.sk pribúdajú príbehy,ktoré môžu pomáhajúci profesionáli využiť pri komunikácií a pomoci deťom v témach sociálnoprávnej ochrany detí.

Odebírání českých dětí v cizině

Možnosti právní ochrany a poučení pro českou praxi
Z. Kapitán

Co si myslí Češi o pěstounské péči?

Průzkum Nadačního fondu J&T z letošního března ukazuje, že zhruba polovina populace někdy uvažovala o přijetí cizího dítěte do péče. Oproti obdobnému průzkumu z roku 2012 vzrostl počet těch, kteří o této možnosti vážně uvažují ze 7 na 15 procent.

Schůze výboru pro soc. politiku, Parlament ČR

15.04.2015

12.00 - 14.45 hodin
Náhradní rodinná péče a problematika SPOD

Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi

Tisková zpráva Rozum a Cit

Výňatek z tiskové zprávy:

Pěstounská péče na přechodnou dobu je založena na individuální a cílené profesionální péči,
založené na vztahu k dítěti. Pěstouni na přechodnou dobu dávají dětem možnost zažít bezpečí, pomáhají jim zvládat obtíže a prožívání, pomáhají jim pochopit jejich životní příběh, významně jim pomáhají při přechodu z péče do péče, tak, aby se mohly neustále ocitat v těch „nejlepších rukách“ a jednou uměly „nejlepší ruce“ nabídnout i svým vlastním dětem.

Soudní přezkum práva na poskytnutí sociální služby

Zpráva veřejné ochránkyně práv ze dne 4. 2. 2015

Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 4 Ads 134/2014 zastal dětí se zdravotním postižením a uznal jejich právo na přístup k soudu ve věci poskytnutí odpovídající sociální služby, která by jim umožnila setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí. V prvotní fázi se na snaze zajistit vhodné sociální služby podílela i ochránkyně, když se obracela na představitele Jihočeského kraje s žádostí o pomoc dotčeným rodinám.

Syndikovat obsah