Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi

Sociofaktor

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Vyhodnocování potřeb dětí – Praktický průvodce

Publikace vydaná organizací Lumos v únoru 2014. K dispozici v elektronické verzi.

Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí

Ing. Lukáš Kučera

Metodika podpůrných skupin dětí vyrůstajících v NRP

Monika Semerádová, Ria Černá
Amalthea

Bez deti neodidem!

Dokument (ve slovenštině s anglickými titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=L0NRXQgc6eA&feature=youtu.be

Televize JOJ, 2012, 48:04 min.

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany za rok 2013

MPSV zveřejnilo statistické výkazy o výkonu SPO za rok 2013. Došlo např. k výraznému nárůstu počtu žádostí o zprostředkování NRP.
Výkaz je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17557/Sum_V20_2013.xls

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb

Miloslav Macela

Autor hodnotí finanční dopady opatření v transformaci systému péče o ohrožené děti a srovnává náklady vynakládané z veřejných rozpočtů na jednotlivé typy služeb pro děti - ústavní zařízení, pěstounskou péči a náklady na preventivní práci s rodinami.

Převzato z periodika Obec a finance č. 1/2014 s laskavým svolením šéfredaktora

Každá minuta strávená v rodině, nikoliv v ústavu, má pro děti obrovský význam

Rozum a cit, tisková zpráva

Pěstounů na přechodnou dobu příbývá, v roce 2013 se postarali téměř o 250 dětí

Tisková zpráva MPSV ze dne 24.1.2014

Na začátku roku 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zlepšila podmínky pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu. Tento typ péče je určen především dětem, které se ocitnou v krizové situaci, a je třeba zajistit jim dočasnou péči, než se nalezne trvalé řešení.

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Také si chcete vzít dítě do pěstounské péče pro prachy?

Ria Černá

Pokud ano, stačí zajít na úřad a vyplnit nějaké papíry – žádosti, výpis z rejstříků trestů, potvrzení od zaměstnavatele, od lékaře, projít motivačním rozhovorem se sociální pracovnicí, umožnit jí vstup do Vaší domácnosti.

Osvojení (adopce) dle úpravy nového občanského zákoníku

Právo na dětství

www.pravonadetstvi.cz

Čo môžete urobiť pre dieťa, ktoré ste si zamilovali?

Návrat, o.z. v spolupráci s adoptívnymi a pestúnskymi rodičmi a mladými ľuďmi vyrastajúcimi v náhradných rodinách vydáva publikáciu o podpore identity.

Ako sa majú deti v náhradných rodinách?

“Viac než 80 % adoptívnych a pestúnskych rodičov, oslovených v rámci výskumu, považuje za dôležité podporovať identitu, pôvod prijatého dieťaťa.” Čo by mali vedieť rodičia a čo odborníci pre podporu tejto témy?

Syndikovat obsah