Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec)

01.02.2014

Kurz Náhradní rodinná péče očima rodinných terapeutů se bude konat v Liberci strong> Předpokládaný začátek kurzu je únor 2014.
Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mailovou adresu hana.heindorferova@seznam.cz. do 31. ledna 2014

Analýza ukazuje mapu ohrožení dětí a rodin v České republice

Tisková zpráva MPSV ze dne 12. 11. 2013
Více peněz pro obce, kde je vyšší míra ohrožení dětí a rodin. Jako základ k vytvoření nového modelu financování systému péče má posloužit Sociodemografická analýza – mapa rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách. Analýza vznikla v rámci individuálního projektu MPSV, financoval ji Evropský sociální fond.

Odpověď MPSV na otevřený dopis

Odpověď MPSV na otevřený dopis, kterým Amalthea reagovala na tiskovou zprávu MPSV je k dispozici na
http://amalthea.pardubice.cz/aktuality/2013/mpsv-odpoved.pdf

Otevřený dopis je na http://vzd.cz/dopis-panu-ministrovy-v-demisi-amalthea-os

Zpráva z výzkumu systému NRP

Institut projektového řízení, a.s.

Zpráva popisuje proces posuzování a příprav žadatelů o NRP v jednotlivých krajích.

Celá zpráva je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/16437/analyza_SNRP.pdf

Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o Klokáncích

Tisková zpráva MPSV
Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o situaci v Klokánku

Statistická ročenka MPSV za rok 2012

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí nadále klesá počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižeím a stoupá počet dětí v pěstounské péči.
Celá ročenka MPSV z oblasti práce a sociálních věcí je ke stažení na http://www.mpsv.cz/cs/3869

Tvorba a realizace dohod o výkonu pěstounské péče (Praha)

31.10.2013

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Akreditovaná instituce MV ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR
zve na seminář pro pracovníky OSPOD, NNO
Odborný lektor VCVS ČR, o. p. s. - PhDr. Miloslav Macela

Teorie vazby a prevence týrání a zanedbávání dětí

Peter Pöthe
Vyšlo ve sborníku «Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence», Praha, Futurum, 2001

Reakce na tiskovou zprávu pana ministra (Amalthea, o.s.)

V Chrudimi, 2. října 2013

Otevřený dopis panu ministrovi v demisi

Vážený pane ministře,

Zpráva ombudsmana z dětských psychiatrických nemocnic

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv dětských psychiatrických nemocnic

Návštěvy dětských psychiatrických nemocnic provedl ombudsman v letech 2011 a 2012, v časové souvislosti s několika desítkami návštěv jiných typů zařízení, kam jsou v České republice umisťovány děti. Proto je postavení ohrožených dětí a jejich rodin vnímáno komplexně. V tomto směru upozorňuje ombudsman na:

  • nedostatek preventivně výchovné péče, jenž způsobuje tlak na hospitalizování dětí v psychiatrických nemocnicích,

Počet mezinárodních adopcí celosvětově klesá

Po dlouholetém vzestupu počtu dětí, které byly osvojeny v zahraničí, došlo od roku 2004 k výraznému poklesu. Je to dáno zejména přísnější regulací mezinárodních adopcí a také politice některých zemí, které tradičně děti do zahraničních vysílaly (jako např. Rusko nebo Čína), které se nyní snaží počet odesílaných dětí omezit.

Podrobnější infomrace včetně grafu na stránkách http://edition.cnn.com/2013/09/16/world/international-adoption-main-stor...

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2012

Český helsinský výbor, který dlouhodobě monitoruje dodržování lidských práv ČR, vydává již po devatenácté Zprávu o stavu lidských práv v České republice.

Syndikovat obsah