Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Informace MPSV k pěstounské péči na přechodnou dobu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo informaci o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu a o postupech orgánů sociálně-právní ochrany při realizaci pěsotunské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14504

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013
Doprovodný text k publikaci Vývojová psychologie pro sociální práci.

Vývojová psychologie pro sociální práci

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013

Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity

Text "Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care" je dostupný v češtině. V českém překladu je i "Manuál o využívání evropských fondů pro přechod od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity"

Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Podpora pěstounských a osvojitelských rodin
s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin,Videotrénink interakcí
P. Pokorná, A. Vávrová, J. Frantíková, M. Vančáková, K. Řeháková, L. Chaloupková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

O negenetickém rodičovství trochu jinak

Informace pro zdravotníky
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na stránkách MPSV jsou k dispozici informace o tom, jak uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, jaký mají mít obsah, jak probíhá proces jejich uzavírání.
Je k dispozici také vzor dohody a správního rozhodnutí.
http://www.mpsv.cz/cs/14503

Purvis, Cross, Lyons: "Dítě v nové rodině"

Kniha o náhradnej rodinnej starostlivosti v jazyku detí je voľne stiahnuteľná na webe

Dnes sa dá stiahnuť z webu všeličo. Aj prvá interaktívna publikácia pre deti a tínedžerov z pestúnskych a adoptívnych rodín. Publikácia Vieš kto si?...si veľmi dôležitá osoba, je od januára 2013 voľne k dispozícií.

Vágnerová, M.: "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči"

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc., 2012
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.

http://www.nahradnirodina.cz/files/File/psychicky_vyvoj_ditete_v_nrp.pdf

Veletrh dobré praxe - prezentace

Příspěvky k dispozici zde http://www.mpsv.cz/cs/14342

18. seminář o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v ČR (DCI)

31.01.2013

Téma: Práva dětí postižených, znevýhodněných a ostatních
čtvrtek 31. ledna 2013, 9:30 až 14:30 hodin
Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 4.

Registrace bude možná i na místě,
pozvěte své kolegy či spřátelené organizace

Aktuálna správa ombudsmanky o sociálnoprávnej ochrane detí

Nemotivovaný sociálny pracovník pracuje s nemotivovaným rodičom, rodinou. Mohli by si tieto dve skupiny ľudí porozumieť?

Syndikovat obsah