Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Co řekneme osvojenému dítěti

Prof. PhDr.Zdeněk Matějček, DrSc.
Středisko náhradní rodinné péče

Nejzávažnější psychologický poznatek hned úvodem: Není žádný hlas krve. Dítě přijímá za matku tu osobu, která se k němu mateřsky chová, a nikoliv jen tu, která
je porodila. Adoptivní rodiče, pěstouni či jiní vychovatelé dítěte v náhradní rodinné péči jsou psychologicky pravými rodiči, jestliže skutečně dítě za své přijímají!

Desatero pro náhradní rodiče

Prof. PhDr.Zdeněk Matějček, DrSc., Doc.MUDr. Zdeněk Dytrych, DrSc.
Jak a proč nás trápí děti. Praha, Grada, 1997

Materiál Střediska náhradní rodinné péče
Je jasné, že nelze nikoho chránit před nejrůznějšími problémy a těžkostmi, které přináší život – jde jen o to, abychom k tomu, co je nutné a na nás nezávislé, nepřidávali ještě sami svými postoji a svým jednáním zbytečně něco navíc. Pokusili jsme se sestavit své poznatky a zkušenosti do jakéhosi desatera, jež by nám tu mělo být nikoli přímým návodem, ale aspoň inspiračním vodítkem.

Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka

Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine

Občianske združenie Návrat
Cieľov publikácie je niekoľko. V prvom rade nám išlo o zhrnutie doterajších skúseností, poznatkov a dostupných informácií o problematike profesionálnej výchovy.
Súčasne budeme radi, ak táto brožúra vyvolá diskusie, polemiky a názorové strety.
Odpovedí je totiž omnoho menej ako otázok a na ich hľadanie treba vynaložiť veľa konštruktívnej energie.

Sanace rodiny


Sociální práce s dysfunkčními rodinami
Věra Bechyňová, Marta Konvičková

Výskum odhaľuje mýty o pestúnskych rodinách

Mimovládna organizácia Návrat zverejnila 6. 11. 2007 zistenia kvalitatívnej výskumnej sondy, ktorá sa uskutočnila vďaka spolupráci s výskumnou agentúrou Krajinka. Výskum naznačuje mýty a predstavy, ktoré istá, z pohľadu potrebných detí, perspektívna časť verejnosti o pestúnskych rodinách prechováva.

Mezinárodní organizace pěstounské péče

Informace z celosvětového dění okolo pěstounské péče na stránkách http://www.ifco.info/

Novinky CRIN


CRIN - Informační síť pro dětská práva nabízí možnost dostávat novinky v angličtině e-mailem. Přihlásit se můžete na stránkách http://www.crin.com/email/index.asp
Stránky můžete přeložit pomocí Google translator http://www.google.com/translate

Práva ohroženého dítěte a dítěte v péči

Bragi Gudbrandson
Rights of children at risk and in care
Na překladu pracujeme, zatím můžete použít Google translator http://translate.google.com/translate
Children should grow up in their families. When confronted with crises or difficult situations, families should receive necessary, specifically adapted assistance from public authorities to help solve their problems.

Odebrání dítěte ze sociálních důvodů jako porušení Úmluvy

Mgr. Kateřina Hrubá

Evropský soud pro lidská práva (dále jako „ESLP“) se v jednom ze svých nejčerstvějších rozhodnutí vyslovil ve věci nařízení ústavní výchovy nezletilého

Individuální plánování služeb u ohrožených dětí a mládeže

s důrazem na děti odcházející z ústavní výchovy
Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Lenka Baldová

Počet a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě

Prof. Kevin Browne a Dr. Catherine Hamilton-Giachritsis, Centrum forenzní psychologie a psychologie rodiny, University of Birmigham
Zpráva z rozsáhlého výzkumu ze 33 evropských zemí. Zabývá se nejen počtem dětí v institucích, ale srovnává také důvody umístění dětí v ústavech, typy ústavů v jednotlivých zemích.

Děti v ústavech: prevence a alternativní způsoby péče

Zpráva Rady Evropy
Rada Evropy schválila zprávu Pracovní skupiny pro ohrožené děti a děti v péči (Working Group on Children at Risk and in Care). Zpráva vedla k přjijetí Směrnice Rady Evropy 2005:05 zabývající se ochranou práv dětí v ústavech.

Zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, pravidelně podávají zprávu o jejím plnění. Úmluva však také výslovně dává nestátním organizacím roli v monitorování naplňování Úmluvy. (čl. 45 ods.a)

Mezinárodní srovnání počtu dětí mimo původní rodinu

Výzkumné centrum Innocenti Research Centre spadající pod UNICEF, produkuje pravidelně databázi atabáze TransMONEE 2008. Databáze pokrývá široké spektrum ukazatelů týkajících se sociální a ekonomické situace a celkového blahobytu dětí, mladých lidí a žen v zemích střední a východní Evropy (CEE) a Společenstva nezávislých států (CIS). Data v databázi, na jejichž sběru se podílí národní statistické úřady jednotlivých zemí, zapojených v projektu jsou každoročně aktualizována.

Veškeré údaje (v angličtině)
http://www.unicef-irc.org/databases/transmonee/#TransMONEE

Odnímání dětí z bytových důvodů je nepřípustné - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3561/2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

I. Socioekonomické důvody, zejména špatné bytové podmínky či ztráta bydlení, by neměly být bez dalšího důvodem pro odnětí dětí z rodiny.

Syndikovat obsah