„Podporujeme novelu, prezidentské veto je nepodložené,“ vzkázaly desítky organizací a odborníků

Tisková zpráva ze dne 14.9.2012
Reakce na prezidentské veto novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí na sebe nenechalo dlouho čekat. Zástupci třiceti tří organizací s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami i se zajišťováním přípravy, výběru a doprovázení pěstounů se sešli a sepsali otevřený dopis prezidentovi republiky, v němž bod po bodu reagují na argumenty, kterými prezident zdůvodnil své zamítnutí novely, a vyjadřují svou podporu novele.

Například v reakci na Klausovo tvrzení, že „novela byla přijata pod tlakem mezinárodních institucí“ upozorňují na skutečnost, že novela vznikla na prvním místě jako reakce na dlouhodobé volání lidí z praxe po podobném zákonu v České republice. „Na tuto novelu čekáme od šedesátých let, kdy zde započaly dlouhodobé výzkumy dokazující negativní vliv ústavní péče na vývoj dětí a na dlouhodobé následky psychické deprivace,“ uvedla ředitelka Střediska náhradní rodinné péče Věduna Bubleová.
Prezidentovo zamítavé stanovisko k novele vychází podle autorů dopisu převážně z různých ničím nepodložených obav. Novela neruší kojenecké ústavy ani dětské domovy, ale posouvá těžiště práce s rodinou do terénu místo pouhého přesunu dítěte do ústavních zařízení. Prezident vyjádřil obavu, že v případě přijetí novely „budeme vytlačovat děti do opatrování lidem, kteří se jako pěstouni zaregistrují z čistě zištných důvodů.“ V reakci na to se v dopise uvádí, že přijetí novely nezvyšuje riziko, že se někdo stane pěstounem čistě ze zištných důvodů, ale právě naopak toto riziko, oproti dnešku, snižuje. Zájemci o pěstounskou péči budou procházet procesem náročného prověřování a přípravy. Během této doby odborníci posoudí motivaci zájemců, jejich schopnost sebereflexe, ochotu se vzdělávat a schopnosti poskytovat kvalitní péči.
Jen v průběhu pátku stihly vyjádřit svůj souhlas se zněním dopisu prezidentovi a podporu novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, kromě desítek neziskových organizací, i desítky náhradních rodičů, děti z náhradních rodin a dětských domovů, řada pedagogů, psychologů, lékařů, zástupců široké veřejnosti, ale například i ředitel dětského domova Karlovy Vary a Ostrov Petr Zmuda.
Prezidentovi autoři dopisu nabídli schůzku k diskusi nad tím, jaké změny novela skutečně přinese.
Kontakty:
Eva Flossmannová
ředitelka
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Tel. 774 226 657
E-mail: eva.flossmannova@mikulasops.cz

Za otevřeným dopisem prezidentovi Václavu Klausovi stojí a novelu zákona o sociálně právní-ochraně dětí podporují:
Organizace
1. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.
2. SES-SEBE-SPOLU o.s.
3. Sdružení pre rodinu, o.s.
4. Organizace Lumos
5. Liga lidských práv
6. Amalthea
7. UNICEF ČR
8. Občanské sdružení Janus
9. Vhled, o.s. - Centrum Sámovka
10. Redakce Čí je dítě?
11. Lumos
12. Centrum pro rodinu Cestou necestou, o.s.
13. Centrum pro dítě a rodinu LATUS
14. STROP o.s.
15. DOMUS – Centrum pro rodinu
16. Děti patří domů, o.s.
17. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
18. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
19. Centrum Náhradní Rodinné Péče- Sdružení pěstounů
20. SOPRE CR o.p.s
21. Asociace náhradních rodin
22. Nadační fond Tesco
23. Sdružení pěstounských rodin
24. Pěstounské rodiny kraje Vysočina
25. Janus, o.s.
26. Náhradním rodinám, o.p.s.
27. Centrum pro NRP, o.s.
28. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
29. Rozum a cit
30. CNRP – sdružení pěstounů, Ostrava
31. CPR Náruč, Turnov
32. Salinger – Stopa Čápa
33. Středisko náhradní rodinné péče
Jednotlivci
34. PhDr. Věduna Bubleová, socioložka
35. Aleš Dietrich, otec a pěstoun 12 dětí
36. Monika Dietrichová, matka a pěstounka 12 dětí
37. Mgr. Terezie Štokrová, klinický psycholog a pěstounka
38. Barbora Flegelová, klient dětského domova
39. Barbora Kiczmerová, pěstounka na přechodnou dobu
40. Michal Urbaniak, dítě v pěstounské péči
41. Milan Havelka, pěstoun 5 dětí
42. Marie Havelková, pěstounka 5 dětí
43. PhDr. Maryka Kerekešová, adoptivní matka
44. MUDr. Miloslav Černý, ORL ambulance, Chrudim
45. Hana Tomanová, 38 let, pěstounka, 5 dětí.
46. Ing. Miroslav Hodeček, pěstoun
47. Mgr. Jan Klusáček, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzity Karlovy
48. Kateřina Gabrielová MSc., Filozofická fakulta - politologie, Univerzita Hradec Králové
49. Mgr. Alena Svobodová, sociální pracovnice
50. Mgr. Jindřich Racek, Katedra speciální pedagogiky UK, specializovaný odborník inspektor kvality sociálních služeb, sociální pracovník
51. Ing. Petra Kačírková, ředitelka organizace Lumos Česká republika
52. Veronika Šrek Bromová, Řipská 21, Praha 3
53. Ivan Šrek, Sřítež 68, u Poličky
54. MUDr. Dagmar Zezulová - pěstounka, primářka v nemocnici Svitavy, předsedkyně Správní rady Děti patří domů, o.s.
55. Lucie Brodníčková - mladá žena, která vyrostla v pěstounské péči
56. Dr. Dana Moree, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
57. PhDr. Irena Tomešová, vedoucí Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při NVF o.p.s.
58. Mgr. Zora Fídlerová, projektová manažerka Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při NVF o.p.s.
59. Mgr. Vlasta Neckařová, pěstounka, předsedkyně Centra pěstounských rodin o.s.
60. Věra Fukalová - pěstounka - pokladnice místního klubu¨Třinecko ANRČR
61. Petr Fukala - pěstoun
62. Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, předsedkyně Asociace režisérů a scenáristů ARAS
63. MUDr. Zuzana Kalíková, internistka (t.č. rodičovská dovolená)
64. Jana Vnuková
65. Jan Fabianek
66. Petra Hájková
67. Hana Jirsáková - učitelka MŠ a ZŠ, nyní v důchodu
68. Petr Koubíček
69. Magdaléna Kuczmanová - 7 let pracuje jako dobrovolnice v Centru prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu o.s.
70. Ing. Andrea Doubková - ředitelka Občasnkého sdružení Janus
71. Jitka Nosková, DiS. - sociální pracovnice, Občasnské sdružení Janus
72. Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, PhD. - psychoterapeut
73. Bc. Jan Sobotka, sociální pracovník - adiktolog, psychoterapeut, vedoucí terapeutické komunity
74. Marie Trávníčková – pěstounka 3 dětí
75. Michal Trávníček – pěstoun 3 dětí
76. Mgr. Jana Ženíšková - sociální pracovnice, Amalthea o.s.
77. Beáta Folwarczná - pěstounka i profesionální pěstounka
78. Ing. Michael Skalický, Ph.D. - ředitel společnosti, SKP-CENTRUM, o.p.s.
79. Mgr. Kateřina Filipová - sociální pracovnice, vedoucí služby Podpora rodiny SKP-CENTRUM, o.p.s.
80. Dušan Svíba – pěstoun
81. Beatrice Mikeszová
82. Markéta Švejdová - sociální pracovnice a pěstounka
83. PhDr. Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti
84. Eva Zemanová
85. Marcela Wierzgoń - knihovnice, Regionální knihovna Karviná
86. Kristina Maroszová
87. Magda Sikorová
88. Barbora Maroszová
89. Eva Čenčariková
90. Anna Cieslarová
91. Denisa Kantorová
92. Barbara Pajaková
93. Barbara Konderlová
94. Bc. Tomáš Jireček, DiS. - sociální pracovník
95. Bornerová Lenka
96. Loderová Irini
97. Babuliaková Jana
98. Mgr. Kateřina Dunovská - vedoucí Centra pro rodinu Cestou necestou, o.s.
99. Mgr.Lenka Balogová - pedagog a sociální pracovník, na MD
100. Ondrej Balog - vedoucí organizačního oddělení NNO Amalthea o.s.
101. Karel A. Novák - vedoucí sociálních služeb, Občanské sdružení Ester
102. Rodina Jeřábkova – pěstouni 3 dětí
103. Michaela Spálenková, Dis - sociální pracovnice (ZŠ pro sluchově postižené)
104. Ivana Dopitová - administrativní pracovnice, Amalthea o.s.
105. Berounská Magdalena - bez zaměstnání, vyučena kadeřnice
106. Ing. Petr Šerks – projektant, tepelně-technická zařízení
107. Mgr. Jana Kocourková - sociální pracovnice
108. Bc. Nikol Marhounová - studentka oboru Sociální práce, sociální politika
109. Barbora Kiczmerová - pěstounkou 2 dětí, nyní zařazená do přechodné pěstounské péče
110. Ing. Martina Boledovičová - předsedkyně sdružení Dětem rodinu a péči, nakladatelka
111. Ing. Daniel Boledovič - zakladatel sdružení Dětem rodinu a péči, pilot
112. Jindřiška Divišová- pěstounka
113. PhDr.Miluše Lišková - speciální pedagog, psycholog
114. Mgr. Veronika Hofrová - psycholog, předseda STROP o.s.
115. Mgr. Jakub Vávra - vedoucí Výchovně léčebného oddělení Přestavlky
116. Bc. Štěpán Plecháček - sociální pracovník, pěstoun
117. Želmíra Plecháčková - zdravotní sestra, pěstounka
118. Mgr.Bc. Romana Svobodová - ředitelka organizace DOMUS
119. Mgr. Michaela Teplá - sociální pracovnice, o.s. Amalthea
120. Mgr. Monika Semerádová - sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče
121. Mgr. Hana Brodníčková - pěstounka, speciální pedagog
122. Danuše Höferová – pěstounka
123. PhDr.Markéta Ďurechová - psycholožka a speciální pedagožka, Národní ústav pro vzdělávání, předsedkyně představenstva Amalthea o.s.
124. Mgr.Oldřich Ďurech - klinický psycholog
125. Mgr. Jan Šlosárek - sociální pracovník, adoptivní rodič
126. Barbora Šlosárková, Dis. - žena v domácnosti, adoptivní rodič
127. Mgr. Michaela Blahutová - vychovatelka v dětském domově, koordinátorka projektu Podpora pěstounské péče
128. PaeDr. Markéta Havlíčková - pěstounka, pedagožka
129. Petra Zákravská - žadatelka o pěstounskou péči na přechodnou dobu
130. Václav Zákravský - žadatel o pěstounskou péči na přechodnou dobu
131. RNDr. et Bc. Václav Klimeš, Ph. D. - pěstoun
132. Pavlína Votkeová – pěstounka
133. Jiří Hošek – pěstoun
134. Mgr. et Mgr. Ria Černá - sociální pracovnice, psycholožka, psychoterapeutka
135. Eva Beyerová – bývalá zdravotní sestra
136. Leoš Zima
137. Regina Lehkoživová
138. Anna Třešňáková
139. Mgr. Edita Kozinová
140. Jaroslav Saidl - šéfmontér výtahů
141. MUDr.Zdara Pezinková - ORL lékařka, Pardubice
142. MUDr. Milena Černá – ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
143. David Svoboda, ředitel Amalhea o.s. sociální pracovník, pěstoun
144. Michaela Svobodová, sociální pracovnice, pěstounka
145. Mgr. Michaela Hazdrová, právnička Ligy lidských práv, členka Výboru pro práva dítěte
146. Clelia Jiroušová – pěstounka
147. Jan Jiruš – pěstoun
148. Alena Lusková - předsedkyně CNRP-Sdružení pěstounů, Ostrava
149. Mgr. Gabriela Pavlíková - místopředsedkyně představenstva Amalthea o.s.
150. Jana Lexová - místopředsedkyně VR ANR ČR, pěstounka
151. Jaroslava Baštová – pěstounka 3 dětí

PřílohaVelikost
otevreny_dopis_prezidentovi.doc81 KB
tisk._zprava.doc49.5 KB