Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

My BACKPACK (Triáda, Brno)

10.10.2019
11.10.2019

Termíny 2019:
10. - 11. 10. a 14. 11. 2019

Vzdělávání PRIDE

Spolek PRIDE-CZ poskytuje vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a výchovy v rodině. V roce 2019 nabízíme 2 krátkodobé kurzy a 1 dlouhodobý kurz.

https://www.pride-cz.com/vzdelavani/

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" (Triáda, Brno)

11.10.2018
12.10.2018

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. nositel licence pro šíření metody NABÍZÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

XVIII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ (Brno)

26.09.2018
27.09.2018

Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, sál Otakara Motejla

Konference Za dveřmi II.(Velký vůz Sever)

19.11.2018
20.11.2018

Dětská psychoterapie aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak
Místo konání: Komunitním centrum Matky Terezy v Praze
Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách:
http://www.velkyvuz-sever.cz/konference-2018/

S DŮVĚROU V RODINU - odborná konference (Amalthea, Pardubice)

17.05.2018

Odborná konference s mezinárodní účastí
Cílem konference je sdílení zkušeností s rodinnými konferencemi v české i zahraniční praxi.

Výcviky pro odborníky pracující s dětmi, které trpí poruchami attachmentu

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2018 dva ucelené výcvikové programy zaměřené na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu.

Mezinárodní konference PRIDE (Spolek Pride-CZ, Praha)

07.09.2017
09.09.2017

Konferenční centrum Pankrác, účast zdarma.
http://pride-cz.com/konference/

XVII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ / AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ (Triáda, Brno)

20.09.2017
21.09.2017

„PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU“
Místo konání: Brno, Údolní 39, Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla

Rodinné konference – úvod do problematiky (Amalthea, Pardubice)

24.10.2017

Místo konání: Pardubice

Dítě v náhradní rodinné péči (Sociální akademie, Ostrava)

14.06.2017
16.06.2017

Kurz pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky.
Sociální akademie, Tovární 2114/11, Ostrava

Otázky rodinné politiky a praxe - konference (DOMUS, Plzeň)

23.03.2017

pořádá DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.
Krajský úřad Plzeňského kraje
http://domus-cpr.cz/pozvanka-na-konferenci-otazky-rodinne-politiky-a-praxe/

Bezpečná síť - tranzitní péče jako systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů (Šafrán, Praha)

21.03.2017

Pořádá Šafrán dětem
Hotel Esplanade Praha, Washingtonova 1600/19, Praha
Potvrzení účasti do 17. 3. 2017 na adresu zuzka.pavlovska@gmail.com

Syndikovat obsah