Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Workshop metody My Backpack

17.04.2020

Místo konání: Brno, Vackova 44, 612 00

Pozvánka na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

03.12.2019

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/pozvanka-na-konferenci-k-30-vyroc...

Před 30 lety byl na mezinárodní úrovni přijat akt, který zakotvuje, že i dětem náleží místo v pojmu „každý“, hovoří-li se o základních právech člověka. Daří se nám toto v České republice naplňovat? A jsou u nás děti skutečně „každým“? Přijďte s námi diskutovat, co prospívá, či naopak brání účinnému naplňování Úmluvy o právech dítěte.

Vážení kolegové,

My BACKPACK (Triáda, Brno)

10.10.2019
11.10.2019

Termíny 2019:
10. - 11. 10. a 14. 11. 2019

Vzdělávání PRIDE

Spolek PRIDE-CZ poskytuje vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a výchovy v rodině. V roce 2019 nabízíme 2 krátkodobé kurzy a 1 dlouhodobý kurz.

https://www.pride-cz.com/vzdelavani/

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" (Triáda, Brno)

11.10.2018
12.10.2018

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. nositel licence pro šíření metody NABÍZÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

XVIII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ (Brno)

26.09.2018
27.09.2018

Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, sál Otakara Motejla

Konference Za dveřmi II.(Velký vůz Sever)

19.11.2018
20.11.2018

Dětská psychoterapie aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak
Místo konání: Komunitním centrum Matky Terezy v Praze
Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách:
http://www.velkyvuz-sever.cz/konference-2018/

S DŮVĚROU V RODINU - odborná konference (Amalthea, Pardubice)

17.05.2018

Odborná konference s mezinárodní účastí
Cílem konference je sdílení zkušeností s rodinnými konferencemi v české i zahraniční praxi.

Výcviky pro odborníky pracující s dětmi, které trpí poruchami attachmentu

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2018 dva ucelené výcvikové programy zaměřené na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu.

Mezinárodní konference PRIDE (Spolek Pride-CZ, Praha)

07.09.2017
09.09.2017

Konferenční centrum Pankrác, účast zdarma.
http://pride-cz.com/konference/

XVII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ / AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ (Triáda, Brno)

20.09.2017
21.09.2017

„PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU“
Místo konání: Brno, Údolní 39, Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla

Rodinné konference – úvod do problematiky (Amalthea, Pardubice)

24.10.2017

Místo konání: Pardubice

Syndikovat obsah