Odkazy

Zahraniční stránky

IFCO International Foster Care Organisation (Mezinárodní organizace pěstounské péče) http://www.ifco.info

A National Voice (Hlas mladých lidí z náhradní péče v Anglii) http://www.anationalvoice.org/

Amici dei Bambini - http://www.childout.org organizace pomáhající dětem mimo rodinu, dětem odcházejícícm z péče v mnoha zamích světa, informace v angličtině

BAAF - British Association for Adoption and Fostering http://www.baaf.org.uk

Better Care Nettwork http://www.crin.org/bcn stránky poskytující informace o náhradní péči s cílem vyměňovat si zkušenosti o úspěšných projektech

CREATE Foundation (australská asociace mladých lidí v náhradní péči) http://www.create.org.au/

CRI Children’s Rights International http://www.childjustice.org/

CRIN Child Rights Information Network http://www.crin.com

EPIC -Empowering people in care (Irsko) http://www.iaypic.ie/

Eurochild http://www.eurochild.org

EveryChild http://www.everychild.org.uk/

FBCYICN (mladí lidé v náhradní péči, Britská Kolumbie, Kanada) http://www.fbcyicn.ca/

Fostering Network UK http://www.fostering.net/

Haagská Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=69 - text úmluvy, členské státy a organizace oprávněné působit v mezinárodním osvojení

IFCO Youth E-newsletter http://ifcoyouthenews.webs.com

ISS (Interntional Social Services) http://www.iss-ssi.org/2009/index.php?id=1

Lumos http://www.wearelumos.org/

Minimální standardy pěstounské péče ve Velké Británii (ve formátu pdf) http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/03/43/84/04034384.pdf

Nasz dom Polsko http://www.towarzystwonaszdom.pl/eng/

PhD studium pěstounské péče http://www.uni-siegen.de/foster-care-research/doctoral_colloquium/index....

Power4Youth http://www.power4youth.eu/ stránky pro mladé lidi, kteří vyrostli mimo původní rodinu

Quality4Children www.quality4children.info - standardy pro děti vyrůstající mimo vlastní rodinu
Ke stažení v mnoha jezycích zde: http://www.quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_language,e...

Skupina nevládních organizací pro implementaci Úmluvy o právech dítěte http://www.childrightsnet.org/ -zprávy, publikace, novinky o naplňování Úmluvy

The Family Child Youth Association Maďarsko http://www.csagyi.hu/en/association

UNICEF http://www.unicef.org - obsahuje také Úmluvu o právech dítěte v mnoha jazycích

Youth in Care http://www.youthincare.ca/ - stránky mladých lidí vyrůstajících v pěstounské péči nebo v ústavech v Kanadě

Česká republika

Amalthea, o.s. - Centrum náhradní rodinné péče v Pardubicích http://amalthea.pardubice.cz/

Asociace náhradní výchovy http://anv.skolniweb.cz/

Asociace náhradních rodin České republiky http://www.anrcr.cz/

Aspekty náhradní výchovy http://www.anv.cz

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. (dříve Centrum pro rodinu Terezín, o.s.) - http://www.cpr-terezin.cz/uvod/ http://www.cpnrp.cz

Centrum pro rodinu, Krupka - http://www.centrumprorodinu.cz/

Centrum pro rodinu, Náruč, o.s. Turnov www.naruc.cz

Centrum rozvoje pěstounské péče Cheb - http://www.szss-cheb.cz/index.php/centrum-rozvoje-pestounske-pece-cheb

Český helsinský výbor www.helcom.cz

Člověk hledá člověka http://www.clovekhledacloveka.cz

Děti patří domů, o.s. - http://www.detipatridomu.cz

DOM - pomoc zejména pro mladé lidi opouštějící ústavní zařízení, domy na půl cesty http://www.dom-os.cz/

Domov na půl cesty MAJÁK http://www.enyamajak.cz/

DOMUS - Centrum pro rodiny Plzeň http://domus-cpr.cz/

Dům tří přání - http://www.dumtriprani.cz/

Federace dětských domovů ČR - http://www.fddcr.cz/

Filadelfie - Přístav Oldřichovice, o.s. - http://oldrichovice.filadelfie.cz/

Fond ohrožených dětí (FOD) pomoc ohroženým dětem, provozovatel zařízení "Klokánek" http://www.fod.cz/

FOD Centrum náhradní rodinné péče Ostrava http://www.cnrp.cz/

Fórum náhradních rodin - http://www.forumnr.cz/

HoSt Home-Start ČR - podpora rodin prostřednictvím dobrovolníků rodičů http://www.hostcz.org/

Informační středisko Mikuláš,o.p.s. - http://www.mikulasops.cz/

ISIS, o.s. pro pomoc náhradním rodinám, Olomouc http://isis.unas.cz/

JANUS, o.s. - příprava dětí a mladých lidí na odchod z náhradní péče, následná podpora http://janus-os.cz/

Kolpingova rodina www.kolpingpraha.cz

Kolpingova rodina Smečno http://www.dumrodin.cz/

Kruh mladých - neformální skupina mladých lidí z náhradní péče http://www.kruhmladych.cz/

LATA - programy pro ohroženou mládež www.lata.cz

Letní dům http://www.letnidum.cz

Liga lidských práv http://www.llp.cz/

Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz

Lumos - ČR http://www.wearelumos.org/locations/czech-republic

Máta, o.s. - sdružení náhradních rodin Mladoboleslavska - http://o.s.mata.sweb.cz/

Malíček, o.s. - sdružení pro dobrovolníky při Dětském cetnru v Thomayerově nemocnici - http://www.osmalicek.cz/

Múzy dětem http://www.muzydetem.cz/onas/

Nadace táta a máma http://www.nadacetm.cz/

Nadace Terezy Maxové http://www.terezamaxovadetem.cz/

Nadační fond J&T http://www.nadacnifondjt.cz/index.html

Natama - Institut náhradní rodinné péče http://www.natama.cz

Nová rodina, o.s. http://www.novarodina.cz www.zivotembezlimitu.cz

Open Family, o.s. http://www.openfamily.cz/

Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. http://www.pestvys.cz/

Pěstouni mají právo na služby http://www.pestounskapece.cz/

Pod křídly, o.s. Valašské Meziříčí, pomoc mladým lidem odcházejícícm z NRP nebo z dětských domovů http://www.podkridly.cz

Quip - společnost pro změnu v sociálních službách - odborné texty ke stažení na http://www.kvalitavpraxi.cz

Raná pěstounská péče http://www.rpp.cz/

Rodina sv. Zdislavy, o.s. http://www.rodina-zdislavy.cz/default.htm

ROSA - Středisko pomoci ohroženým dětem - http://www.spod.cz/

Rozmarýna, o.p.s. - pomoc dětem z dětských domovů i po odchodu http://www.rozmaryna-ops.cz

Rozum a Cit, o.s. a nadační fond http://www.rozumacit.cz

Salinger, o.s., Hradec Králové http://www.salinger.cz/

Sdružení pěstounských rodin - Brno http://www.pestouni.cz

Sdružení pěstounů v Ostravě - http://www.sdruzenipestounu.cz/

Sdružení SOS dětských vesniček http://www.sos-vesnicky.cz/

Sdružení zastánců dětských práv - Česká sekce Defence for Children International http://dcicz.org/section.php?sectname=uvod

SES DD - vzdělávání a další služby nejen pro pracovníky a klienty dětských domovů http://www.sebespolu.net/

Společnost otevřená rodina, Drahotěšice http://otevrena.rodina.sweb.cz/

Společnost pro ranou péči http://www.ranapece.cz

Spolu dětem, o.p.s. http://www.spoludetem.cz/ - průvodce světem dětí v dětských domovech

Středisko náhradní rodinné péče http://www.nahradnirodina.cz

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny http://www.strep.cz

Šafrán dětem, o.s. - pomoc dětem, které prožily trauma z odloučení www.safrandetem.cz/

Šťastný domov, o.s. - http://www.stastny-domov.cz/

TRIADA http://www.triada-centrum.cz/

Trialog - Brněnský institut rozvoje občanské společnosti a poradenské centrum http://www.trialog-brno.cz/

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí - kontakty, informace (nejen) o mezinárodním osvojení http://www.umpod.cz/

Velký vůz Sever, o.s. http://velkyvuz-sever.cz/

Vhled, o.s., Centrum Sámovka - prevence a pomoc dětem žijícím mimo vlastní rodinu www.samovka.cz

"Vteřina poté" http://www.vterinapote.cz/ - skupina lidí, kteří prošli dětským domovem, pěstounskou péčí

Vzájemné soužití, o.s. http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/

Slovensko

Návrat, občianske združenie http://www.navrat.sk/

Asociacie nahradnych rodin: http://www.anr.sk

Banská Bystrica - mesto rodiny: http://bb.mestorodiny.sk/

Detské centrum, Ružomberok http://www.detskecentrum.sk

Inštitút pre výskum práce a rodiny http://www.sspr.gov.sk/

Mosty k rodine, internetový časopis o náhradní rodinné péči http://www.mostykrodine.sk

Nadácia Rozum a Cit http://www.rozumacit.sk/

Úsmev ako dar, občianske združenie - pomoc deťom v detských domovoch, náhradným rodinám a biologickým rodinám http://www.usmev.sk

Združenie za sociálnu reformu http://www.socreform.sk/

Združenie zástupcov neštátnych detských domovov http://www.detske-domovy.sk/

http://www.pestunska.rodinka.sk/

Užitečné informace

Adresář služeb v NRP (Provozovatelem je Středisko NRP, o.s.) http://sluzby.nahradnirodina.cz/

Čí je dítě - webový portál nezávislých odobrníků www.cijedite.cz/

Dětská práva - informace pro děti, mládež, rodiče, učitele a další http://www.detskaprava.cz/

"Hledáme rodiče" - webové stránky kampaně Nadačního fondu J&T http://hledamerodice.cz/

Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí http://www.ospod.cz/

Katalog pražských NNO pracující s ohroženými dětmi http://vzd.cz/katalog-prazskych-nno

Katalog služeb NNO v ČR poskytujících služby v oblasti náhradní rodinné péče http://vzd.cz/katalog-sluzeb-nno-poskytujicich-sluzby-v-oblasti-nahradni...

Náhradní rodiče a trh práce http://www.nahradnirodice.cz - projekt Asociace náhradních rodin ČR

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb http://www.trass.cz/

"Odcházím" - stránky pro mladé lidi odcházející z DD http://www.odchazim.cz/

"Odsouzení" - Kampaň Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče www.odsouzeni.cz

Portál - odborné i jiné publikace (nejen) o dětech http://www.portal.cz

Rodina u soudu (Rodinné právo pro každého) - http://www.rodinausoudu.cz/

Rozhodujeme v zájmu dítěte (metodika) http://rvzd.cz/metodika.htm

Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

SOS 18 - stránky pro mladé lidi odcházející z dětských domovů, informace, diskuse, poradna http://www.sos18.cz

Statistické informace Ústavu pro informace ve vzdělávání (počty dětí v dětských domovech a další údaje) http://founder.uiv.cz/virtodd/vyber.asp

Šance dětem - o.p.s. Sirius http://www.sancedetem.cz

Veřejný ochránce práv http://www.ochrance.cz/

Veřejný ochránce práv, stránky pro děti a náctileté http://deti.ochrance.cz

Webové stránky http://www.adopce.com - informace o NRP, informační telefonní linka 233 356 701