Reakce na stanovisko Vědecké rady České lékařské komory

Občanské sdružení Amalthea reagovalo na stanovisko vydané Vědeckou radou České lékařské komory (VR ČLK) k plánované transformaci ústavních zařízení pro děti do 3 let.
K reakci se připojilo dalších 17 organizací , které podporují vlastní či náhradní rodiny a usilují o to, aby děti, zvláště ty nejmenší, mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Osobní podporu vyjádřily i další osobnosti z řad lékařů, psychologů, bývalých i současných zaměstnanců dětských domovů pro nejmenší děti.
K přečtení v příloze.

Transformace systému péče o ohrožené děti a projednávaná novela zákona o sociálně
právní-ochraně dětí má těžiště v posílení preventivní práce s dětmi a rodinami tak, aby děti nemusely odcházet od mámy a táty, pokud nejsou svou rodinou přímo ohroženy. Teprve poté je nutné zvažovat umístění do pěstounské péče. A protože již dnes existují pěstouni, kteří jsou schopni postarat se o dítě se zdravotním postižením, není důvod se obávat, že by se nenašli i další. I vzhledem k tomu, že novela jim zajistí lepší podmínky.
Důvody, pro které jsou dnes děti do ústavních zařízení v gesci Ministerstva zdravotnictví
přijímány, navíc vedou k úvaze, zda všechny děti potřebují k zajištění zdravotní péče pobyt na lůžku.
Je třeba akcentovat práci praktických dětských lékařů, posílit sociální a ošetřovatelskou práci terénní a ambulantní formou. Z ekonomického hlediska jsou tyto formy pro společnost jednoznačně levnější,než péče ústavní, a hlavně – v zájmu dítěte je vyrůstat doma, se svými lidmi, v blízkém vztahu – to je totiž tou nejlepší prevencí před problémy v dospělosti.

-------------------------------------------------------------------------------
S reakcí na stanovisko VR ČLK vyjádřily souhlas tyto organizace a osobnosti:

Asociace náhradních rodin ČR
Dětem rodinu a péči
Děti patří domů, o.s.
Lumos
Nadační fond J&T
Náhradním rodinám, o.p.s.
Občanské sdružení Janus
Občanské sdružení Rozum a Cit
Občanské sdružení Salinger
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.
Sdružení pěstounských rodin
SES, SEbe -Spolu
Středisko náhradní rodinné péče
STŘEP o. s. - České centrum pro sanaci rodiny
Unie center pro rodinu a komunitu o.s.
V zájmu dítěte, o.s.

za projekt Čí je dítě? redakční rada - Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová , Mgr. Klára Laurenčíková , Mgr. Alena Svobodová , Mgr. Jakub Vávra , Mgr. Petr Najman a Ing. Dana Malá

Bechyňová Věra, DiS. , ředitelka STŘEP o.s.
PhDr. Bubleová Věduna , ředitelka Střediska náhradní rodinné péče o.s.
Gomba Pavla , výkonná ředitelka, UNICEF ČR
Bc. Heppnerová Marta , sociální pracovnice, bývalá zaměstnankyně Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Karlovy Vary
PhDr. Pazlarová Hana, Ph.D. , Katedra sociální práce Filozofická fakulta UK
MUDr. Rákos Miroslav , lékař, bývalý ředitel Krajského dětského domova Aš, nyní PLDD Cheb
RNDr. Striová Miloslava , pěstounka
PhDr. Šilhánová Hana , ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti
MUDr. Zezulová Dagmar , lékařka, Děti patří domů, o.s.
Mgr. Zmuda Petr , ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov

--------------------------------------------------------------------

PřílohaVelikost
reakce ke stanovisku CLK.doc139.5 KB
01_stanovisko_vr_clk_ochranu_deti_kojeneckych_ustavu_020212-1.pdf29.48 KB

Komentáře

Vyjadřuji souhlas

Tímto také vyjadřuji svůj souhlas s reakcí na stanovisko VR ČLK.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.