O nás

Úmluva o právech dítěte, Čl.3, odst. 1

Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

Co chceme

 • Chceme přispívat ke kvalitnější péči o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu.
 • Chceme poskytovat teoretické i praktické informace týkající se péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu. Můžete zda najít zprávy, výzkumy, zkušenosti z praxe, statistiky, legislativní úpravy, standardy péče, metodiky a další informace.
 • Chceme být místem pro výměnu zkušeností a názorů, cheme poskytovat prostor pro odbornou diskusi. Nabízíme možnost komentovat jednotlivé příspěvky nebo se zapojit do e-mailové diskusní skupiny.
 • Chceme, aby naše stránky byly aktuální. Pravidelně doplňujeme další materiály a v aktualitách přinášíme zprávy z dění v oboru a pozvánky na konference, semináře a další akce.
 • Chceme, aby stránky byly přehledné a aby pro vás byly přínosem. Jednotlivé materiály proto řadíme podle obsahu do kategorií. Navíc můžete použít náš vyhledávač.
 • Chceme zveřejňovat nejen české a slovenské materiály, ale i informace ze zahraniční. Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s překladem. Zatím můžete použít Google překladač, abyste měli alespoň rámcovou představu o obsahu.
 • Chceme sloužit odborníkům, lidem z praxe, sociálním pracovníkům, pěstounům, pracovníkům neziskových organizací, ale vědeckým pracovníkům či pracovníkům ministerstev vytvářejícím nové koncepce péče o děti.
 • Chceme spolupracovat s ostatními institucemi, organizacemi i jednotlivci, kterým jde o zájem dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu.

Jak jsme vznikli

Tyto webové stránky jsou vytvářeny díky dobrovolné práci a nadšení Chrise Gardinera, Kateřiny Šlesingerové, Terezy Gardiner a Daniely Žilinčíkové, kteří mají mnohaleté zkušenosti s prací v sociálněprávní ochraně dětí v Čechách a na Slovenku a se snahami o změnu systému péče o děti vyrůstající mimo původní rodinu.
Podíleli na projektu Quality4Children, kde měli možnost setkat se s dalšími odborníky z celé Evropy.
Chris Gardiner se také podílel na činnosti OSN a UNICEF, která vedla založení Better Care Network (BCN). V roce 2005 byl přizván do poradního výboru BCN. Členy tohoto výboru jsou zástupci národních a nadnárodních nevládních organizací, akademických institucí, mezinárodních organizací, vlád a nezávislí odborníci. Všichni mají rozsáhlé zkušenosti s péčí a podporou pro ohrožené děti a rodiny. BCN je webový informační portál doplněný moderovanou emailovou diskusí, která v současné době spojuje více než 1500 lidí a organizací po celém světe. Umožňuje výměnu informací, nejnovějších poznatků z výzkumů a sdílení úspěšných projektů. Nicméně limitem BCN je jazyková bariéra - poskytované informace jsou pouze v angličtině, a proto pro mnoho lidí nedostupné.

Občanské sdružení Člověk hledá člověka podporovalo během posledních let mezinárodní výměnu informací a zkušeností prostřednictví konferencí s řečníky ze sousedních a dalších evropských zemí. Mnozí účastníci těchto konferencí přiznávali, že nevědí o změnách v systémech péče o děti v zahraničí ani neznají srovnání České republiky a ostatními zeměmi v Evropě.

Proto jsme v roce 2008 začali hovořit o možnosti vytvořit něco podobného jako je BCN v češtině a slovenštině. Zjišťovali jsme názory dalších organizací a vnímali jsme zřejmou potřebu informací v našich jazycích. Proto jsme se rozhodli vytvořit tyto stránky. Založili jsme občanské sdružení V zájmu dítěte, o.s. a od poloviny ledna 2009 provozujeme tyto stránky.

Naše dosavadní aktivity

Jak nám můžete pomoci

Naše stránky existují jen díky dobrovolné práci, abychom mohli dále efektivně fungovat, potřebujeme také vaši pomoc.

 • Můžete nám zasílat materiály ke zveřejnění, cokoliv, co považujete za užitečné pro ostatní.
 • Potřebujeme také dobrovolníky, kteří by pomohli překládat zahraniční materiály.
 • Plánujeme také vytvořit Odbornou radu VZD a přizvat další osoby ke spolupráci.
 • Uvítáme vaše komentáře a připomínky, které můžete vkládat přímo na naše stránky k jednotlivým příspěvkům nebo nám je zaslat na náš e-mail vzd@vzd.cz
 • Podpořit nás můžete také umístěním odkazu http://www.vzd.cz na vaše stránky a tím, že o nás řeknete dalším.