Účast dítěte

Praktické brožury pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Čtyři praktické brožury na téma práce, bydlení, peníze, úřady.
Organizace Janus, Brno

"Vteřina poté"

www.vterinapote.cz

Skupina mladých lidí, kteří prošli dětským domovem, pěstounskou péčí. Rozdílné osudy spojuje společné úsilí - přispět k pozitivním změnám v systému ochrany dětí.
-----------------------------

Rodinné konference - metoda a popis procesu

Metoda RODINNÝCH KONFERENCÍ, původně vyvinutá na Novém Zélandu, je dnes známá po celém světě a to pod řadou názvů - v angličtině jako Family Group Conferencing, Family Group Decision Making nebo Family Unity Meetings.
V českém prostředí je známá velmi zřídka, spíše jednotlivcům. Český právní řád ji jako metodu nezná, jako strukturovaný a jasný proces se v ČR systematicky nepoužívá. Pojem "rodinná konference" je velmi často nesprávně ztotožňován či zaměňován s pojmem "případová konference" či "případové setkání".

Asistovaný kontakt dítěte a jeho biologické rodiny

Inspirativní materiál na téma asistovaného kontaktu dítěte žijícího v NRP se svou původní rodinou
Mgr. Veronika Uhlířová

Jak se dostat k náhradní rodině v 17ti letech?

O prázdninách do Občanského sdružení Rozum a Cit přišel dopis od dívky z děckého domova, toužící po tom najít rodinu, ve které by mohla být šťastná. Sdružení dostalo souhlas se zveřejněním a proto si její příběh a přání můžete přečíst i Vy.

Nově vznikající iniciativy umožňují ČR naplnit další z dětských práv

PhDr. Linda Švrčinová

Text se zabývá problematikou uplatňování dětských práv v České republice. Zaměřuje se na konkrétní právo dítěte na vyjádření vlastního názoru a nastiňuje stav plnění tohoto práva u nás a v zahraničí. Seznamuje čtenáře se zahraničním modelem práce mladých z náhradní péče prostřednictvím organizace International Foster Care Organization (IFCO).
K přečtení v příloze.

KRUH MLADÝCH - iniciativa pro mladé (nejen) v pěstounské péči

Kruh mladých je novou iniciativou, která sdružuje mladé lidí z náhradní rodinné péče, tedy se zkušenostmi s ústavní výchovou, pěstounskou péčí, osvojením nebo třeba soužitím s pěstounskými sourozenci.

Kruh mladých je otevřený i pro další mladé lidi, vítány jsou jakékoliv nové nápady, připomínky a názory.
Možnost se připojit je účastí na dalším, setkání.
V pořadí třetím setkání setkání se uskutečnilo 2.-4. března 2012 ve Svitavách.

Kontaktní osoba: Radka Švestková

Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

Šafrán dětem, o.s.
Prezentace o činnosti organizace Šafrán dětem, která se zaměřuje na provázení dítěte v jeho měnícím se prostředím. Je zaměřena na podporu dětí žijících v ústavních zařízeních v raném věku (kojenecké ústavy a dětské domovy) a to nejen v období,kdy žijí v těchto zařízeních, ale zejména v kritických momentech přechodu do nového prostředí, ať už do náhradního rodinného systému či do dalšího zařízení.

Možnosti využití případové konference v následné péči

Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Hana_Pazlarova,Oldrich_Mato...

Aktivní účast dětí a mladých lidí

Hear by Right
Hear by Right is a tried and tested standards framework for organisations across the statutory and voluntary sectors to assess and improve practice and policy on the active involvement of children and young people.

It uses measurable standards to map the current level of young people's participation across a wide range of service providers and then strategically develop an action plan to further this.

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Veronika Kristková
Řízení ve věcech péče o nezletilé jsou jedním z hlavních prostředků ochrany dítěte a naplňování jeho práv.

Syndikovat obsah