Deinstitucionalizace

V nejlepším zájmu dítěte, film, ČT 2016

Premiéra 2.12.2016, ČT 2, 21:00
Linda Jablonská, Český žurnál

Usnesení Výboru proti mučení týkající se péče o ohrožené děti

Výbor proti mučení na svém zasedání dne 21. dubna schválil usnesení, ve kterém zastává názor, že ústavní péče o nejmenší děti je v rozporu s jejich zájmem. Dále doporučuje sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort.
Celé usnesení Výboru a jeho odůvodnění je v příloze.

Manuál transformace ústavů

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb.
Manuál transformace ústavů je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb. Tedy těm, kteří nesou zodpovědnost za systém, podobu a změny sociálních služeb a těm, kteří poskytují sociální služby v institucích ústavního typu.

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Vývoj náhradnej starostlivosti na Slovensku od roku 1989 alebo odštátňovanie detí

V apríli 2013 bola zverejnená nová štúdia alebo aj príbeh o vývoji náhradnej starostlivosti alebo odštátňovaní detí, na ktorej pracovalo v uplynulom roku mnoho odborníkov zo Slovenska.

Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity

Text "Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care" je dostupný v češtině. V českém překladu je i "Manuál o využívání evropských fondů pro přechod od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity"

Rušení kojeneckých ústavů

Fokus ČT24, 25 min.
Vysíláno 17.3.2012
Pořad ke shlédnutí na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10119615714-fokus-ct24/21241105811...

Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti aneb Manuál pro dobrou praxi

Browne, K. & Mulheir, G.: De-Institutionalising and Transforming Children's Services: A Guide to. Good Practice, University of Birmingham Press, 2007
Česká i anglická verze v příloze.

10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů

Text vytvořený a podpořený 26 neziskovými organizacemi.

Pěstouni se o děti z kojeneckých ústavů zvládnout postarat. Proč?

Mgr. Ria Černá
sociální pracovnice a psycholožka, Amalthea o.s.

  • Protože už dnes to někteří pěstouni zvládají.
  • Protože jsou na svou roli připravováni.
  • Protože jsou hodnoceny jejich osobnostní předpoklady, dovednosti a možnosti ještě před přijetím dítěte.
  • Protože budou mít k dispozici odbornou psycho-sociální, příp. i zdravotní podporu.
  • Protože k tomu získají i adekvátní finanční ohodnocení.

Do roku 2021 deti do 10 rokov v profesionálnych rodinách

„Je nevyhnutné naďalej zvyšovať počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Tým, že dieťa vyrastá v rodinnom prostredí, vytvára si úplne iné citové väzby a nadväzuje úplne iné vzťahy k sebe a ľuďom okolo seba. Posilňujú sa jeho šance na úspešný a šťastný samostatný život,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš.

Vliv umístění dítěte do náhradní péče na jeho vývoj

Louise Sutton and Marc Mannes, ICRIF - Mezinárodní centrum pro výzkum a inovaci v pěstounské péči

Tento materiál přináší stručný pohled na vývoj vlivů a podnětů, které ovlivňovaly postoje vlád k náhradní péči o děti. Dále se věnuje výzkumům, které se zabývaly vlivem jednotlivých forem náhradní péče na vývoj dítěte - sociální a emocionální, kognitivní, behaviorální a fyzický růst.

Převzato z http://icrif.com/advancing-global-research/research-insights/icrif-infor...

MPSV: Reakce na nepravdivá vyjádření společností zastupující dětské lékaře

V první řadě se musíme distancovat od tvrzení, že nejprve budou zrušeny kojenecké ústavy a teprve následně bude vznikat síť pěstounských rodin. To samozřejmě není pravda, žádná taková informace z MPSV nikdy nezazněla. Potřeba vybudovat kvalitní profesionální pěstounskou péči je neoddiskutovatelně prvořadá, teprve následně bude možné zamezit umísťování těch nejmenších dětí (tedy v první fázi dětí do tří let věku, kterých projde kojeneckými ústavy každoročně na dva tisíce) do ústavních zařízení.

Proč by děti neměly vyrůstat v kojeneckých ústavech

David Svoboda, Amalthea, o.s.

Televizní program přispěl k transformaci ústavní péče v Bulharsku

UNICEF
V dokumentu UNICEF je popsána zkušenost z Bulharska, kde využívali televizní program ke zvýšení povědomí o dětech v náhradní péči a pro fundraising. Program spojoval ochranu práv dětí, fundraising a komunikační strategie s cílem ovlivnit deinstitucionalizaci v Bulharsku Program přispěl k rostoucímu zájmu veřejnosti o problematiku a změnu přístupu veřejnosti k ústavní péči. Přispěl také k revizi systému péče o ohrožené děti a uvolnění zdrojů z rozpočtu na reformu a uzavření šesti ústavních zařízení v Bulharsku.

Celý článek je součástí dokumentu UNICEF, který je ke stažení na http://bettercarenetwork.org/bcn/details.asp?id=23897&themeID=1002&topic...

Syndikovat obsah