„Průvodce fázemi pěstounské péče“ (Hodonín)

25.02.2014
15.03.2014

Přishlásit se je možné do 15.2.2014

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín v rámci grantového projektu „Další vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče“ pořádá dvoudenní akreditovaný vzdělávací kurz k proškolení lektorů v oblasti náhradní rodinné péče („NRP“) s názvem „Průvodce fázemi pěstounské péče“.
Kurz je určen lektorům, kteří se ve své profesi věnují sociální oblasti a vychází z potřeby pracovníků organizací, kteří se rozhodli pracovat s náhradními rodinami. Jejich úkolem je profesionálně s rodinami spolupracovat, doprovázet děti v procesu adaptace do nové rodiny a vyhodnocovat, jak se dětem v rodině daří.
Novela zákona o sociálně právní ochraně dítěte přinesla do oblasti NRP celou řadu změn. Od poloviny roku 2013 začali pěstouni uzavírat smlouvy o spolupráci buď s OSPOD nebo organizacemi, které mají pověření k tomu pěstounské rodiny provázet. Kurz „Průvodce fázemi pěstounské péče“ nabízí a otevírá prostor, ve kterém se budeme moci společně podívat na klíčové okamžiky celého procesu pěstounské péče. A to už od momentu rozhodování se stát se pěstounem až po okamžik, kdy mladý dospělý opouští pěstounskou péči. Dotkneme se i problematiky následné péče. Seminář bude hledat odpovědi na otázky týkající se rolí, kompetencí a odpovědností všech, kteří se na tomto procesu podílejí. Kurz je určen pro pracovníky OSPOD, pracovníky provázejících organizací, pro pěstouny, stejně tak může být vhodný i pro motivované rodiče, jejichž dítě je dočasně nebo i trvale umístěno do pěstounské péče. Jeho hlavním cílem je ukázat, jak je důležité klíčovým etapám v životě dítěte, které nemůže vyrůstat ve své rodině, dobře rozumět pro jeho zdravý vývoj a otevřenou budoucnost.
Kurz vede odborný lektor, který má dlouholetou praxi v oblasti NRP, včetně tvorby vzdělávacích kurzů:

Mgr. Martin Bušina - speciální pedagog, rodinný a manželský psychoterapeut, supervizor, lektor a kouč. V oblasti náhradní rodinné a ústavní péče pracuje od roku 1996, z toho v SOS dětských vesničkách pracoval 10 let. Připravoval a 3 roky vedl jedno z prvních zařízení (Komunita mládeže) následné péče pro dospívající a mladé dospělé, kteří nemohli vyrůstat ve své rodině. Pracoval jako poradce národní ředitelky SOS DV, podílel se na výběru, přípravě, vzdělávání a provázení pěstounů. V současné době pracuje jako supervizor (sociální oblast, státní správa, OSPOD, ), lektor (sociální oblast, školství, komerční oblast), spolupracuje s MPSV v procesu deinstitucionalizace na pozici supervizora a lektora.
Mgr. Ivana Mikušková – systemická psychoterapeutka (ISZ Praha), praxe v probaci a mediaci (PMS ČR),terapeutka v komunitě pro drogově závislé, lektorka, výcvik v mediaci, soukromá praxe Uherském Hradišti, nyní přímá práce s pěstounskými rodinami

Hlavní témata kurzu:
 Role, kompetence a odpovědnosti pracovníka OSPOD v procesu provázení
 Role, kompetence a odpovědnosti pěstouna v procesu výkonu pěstounské péče
 Role, kompetence a odpovědnosti pracovníka provázejícího pěstounskou rodinu
 Role, kompetence a odpovědnosti rodiny/rodičů dítěte
 Pěstounství jako proces rozdělený do mnoha kroků, Co? Kdy? Kdo? Proč?
 Pravidelná supervize pěstounů jako vhodný nástroj ke zvyšování jejich kompetencí

Vzdělávání proběhne formu přednášky, interaktivní diskuse, ale i praktického nácviku modelových situací, učení se na základě zážitku v malé skupině max. 10 účastníků.
Dvoudenní seminář se uskuteční ve dnech 25.-26.2.2014 a 14.-15.3.2014 vždy od 9.00 do 17.00 hodin (s přestávkou na oběd) v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, Štefánikova 15, 695 01 Hodonín.
Na závěr každého dvoudenního semináře obdrží účastníci osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu v rozsahu 16 výukových hodin. Pro lektory je to tedy mimořádná příležitost, jak mohou rozšířit svou vlastní odbornost v sociální oblasti a znamená to také jejich vyšší pracovní uplatnitelnost.
Pro účast na kurzu je nutné vyplnit závaznou přihlášku (viz příloha).

Přihlášky můžete zasílat do 15.2.2014 poštou na adresu: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, Štefánikova 15, 695 01 Hodonín (obálku označte heslem „NRP“), nebo elektronicky na e-mailovou adresu: mikuskova@cprhodonin.cz. Tel. 602 632 943

Děkujeme a těšíme se na setkání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Ambrozková
ředitelka Centra pro rodinu
a sociální péči Hodonín

Vzdělávání v rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče“ je zdarma.
Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN
IČO: 69722595, DIČ: CZ69722595
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 674049943/0300

PřílohaVelikost
PozvánkaHodonin.doc148.5 KB