23 neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí diskutovalo se zástupci z MPSV a MŠMT o transformaci systému

Neformální pracovní skupina neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, která vznikla na konci minulého roku z iniciativy Informačního střediska Mikuláš, o.p.s, se sešla v Praze dne 14. dubna na třetím společném setkání. Setkání v pražském hotelu Mariott pomohlo zajistit Sdružení SOS dětské vesničky a finančně jej podpořila Nadace táta a máma. K setkání byly přizvány i Bc. Sofia Dvořáková z Ministerstva práce a sociálních věcí a Mgr. Klára Laurenčíková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které představily neziskovým organizacím aktuální kroky Národního akčního plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011.

V Praze se uskutečnilo již třetí neformální setkání zástupců neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Na setkání byly přizvány Bc. Sofia Dvořáková z MPSV a Mgr. Klára Laurenčíková z MŠMT. Představitelé 23 neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí nejprve představili svou činnost a otázky k naplňování Národního akčního plánu směřované na zástupkyně ministerstev. Poté zástupkyně ministerstev předaly 44 účastníkům informace o současných i plánovaných krocích v rámci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a odpovídaly na položené otázky od neziskových organizací. Dále představil možnosti interaktivního webového portálu PortfolioNET pan Milan Šrámek z firmy Heuréka CZ, která je realizátorem Analýzy systému péče o ohrožené děti.

Náplní druhé části programu bylo vzájemné sdílení zkušeností s dlouhodobým doprovázením náhradních rodin, které bylo uvedeno vybranou kasuistikou. Blok sdílení zkušeností vedli zástupci občanského sdružení Amalthea.

Představitelé zúčastněných organizací se shodli na tom, že chtějí i nadále udržet výjimečný potenciál skupiny, prohlubovat spolupráci a participovat na Národním akčním plánu. Také zástupkyně obou ministerstev vyjádřily zájem o další spolupráci a setkávání zástupců NNO. Součástí příštího setkání, které se uskuteční dne 10. června 2010, bude kromě pokračování v diskusi o možnostech spolupráce i sdílení zkušeností s oslovováním a získáváním potenciálních náhradních rodičů.

Zúčastněné organizace:

Amalthea, o.s.

Asociace náhradních rodin České republiky

Centrum náhradní rodinné péče (specializované pracoviště FOD)

Centrum pro rodinu Náruč, o. s.

Centrum pro rodinu Terezín, o. s.

Člověk hledá člověka, o. s.

Děti patří domů, o. s.

Dotek, o.s.

Filadelfie – Přístav Oldřichovice

Fond ohrožených dětí

Informační středisko Mikuláš, o.p.s

Kolpingova rodina Smečno
Nadační fond Rozum a Cit a Občanské sdružení Rozum a Cit

Občanské sdružení Salinger

Pěstounské rodiny kraje Vysočina

Sdružení pěstounských rodin

Sdružení pěstounů v Ostravě
Sdružení SOS dětských vesniček
Společnost Otevřená rodina
Spolu dětem, o.p.s.

ŠAFRÁN dětem, o. s.

TRIALOG
V zájmu dítěte, o. s.

Více informací poskytne:
Mgr. Tomáš Řemínek
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
http://www.mikulasops.cz