Ako sa majú deti v náhradných rodinách?

“Viac než 80 % adoptívnych a pestúnskych rodičov, oslovených v rámci výskumu, považuje za dôležité podporovať identitu, pôvod prijatého dieťaťa.” Čo by mali vedieť rodičia a čo odborníci pre podporu tejto témy?

V roku 2012- 2013 bol na Slovensku realizovaný výskum Katedrou sociálnej práce PgF UMB v Banskej Bystrici.
Objektom výskumu boli náhradné rodiny poskytujúce rôzne formy náhradnej rodinnej starostlivosti žijúce na Slovensku. Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 112 rodín z rôznych miest Slovenska. Z toho 57 náhradných rodín s rómskym (polorómskym) dieťaťom a 55 rodín s nerómskym dieťaťom. Výskum bol realizovaný vrámci projektu organizácie Návrat,o.z. : Vybraná skupina rómskych detí pre podporné programy inklúzie: rómske deti v nerómskej náhradnej rodine (odporúčania akreditovaného subjektu pre profesionálov a laikov). Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation.
So záverečnou správou z výskumu sa môžete zoznámiť na http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=1f612a75b6b3d9b54d6cc4d25b0e6d14.

Rovnako tu môžete nájsť aj Odporúčania náhradných rodičov a odborníkov profesionálom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. http://web.changenet.sk/aa/files/4221973d3c28b786b2f06b680c02cab0/dokume...

a samozrejme aj Desatoro náhradného rodiča na podporu dieťaťa s rómskymi či polorómskymi koreňmi http://web.changenet.sk/aa/files/4221973d3c28b786b2f06b680c02cab0/dokume...