Asociace náhradních rodin ČR má nové vedení

Dne 23. 4. 2010 se v Praze konala valná hromada Asociace náhradních rodin České republiky (ANR ČR). Sešli se na ní pěstouni a osvojitelé z celé republiky a zhodnotili první rok společné práce ve své zastřešující organizaci. Účastníci valné hromady zvolili nové vedení organizace, jejímž předsedou se stal několikanásobný pěstoun Aleš Dietrich z Nové Cerekve, kraj Vysočina.
Nový předseda představil směr, kterým se bude organizace pod jeho vedením v dalších letech své existence ubírat. ANR ČR bude usilovat o ochranu práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v naší republice.
Na valné hromadě zazněla i slova díků Nadaci táta a máma za její pomoc a podporu. Předseda správní rady Nadace táta a máma, Ing. František Francírek, ve svém vystoupení podpořil všechny náhradní rodiče v jejich poslání a představil další formu pomoci náhradním rodinám.
Ve spolupráci s Informačním střediskem Mikuláš, o.p.s., které stálo při zrodu ANR ČR, bude také pokračovat projekt komunitního a informačního webu s diskusním fórem pro náhradní rodiny na adrese www.forumnr.cz

Účastníci valné hromady závěrem potvrdili svůj zájem v pokračování aktivit ANR ČR v souladu s mottem:

"Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu"

Asociace náhradních rodin ČR je nezisková organizace, jejímž posláním je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice.

Více informací naleznete na www.anrcr.cz