Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti „léčení“ (Amalthea, Pardubice)

20.09.2016

Seminář je určen: náhradním rodičům, zájemcům o NRP, sociálním pracovníkům a lidem, kteří se snaží být podporou pro děti a náhradní rodiny, sociálním pracovníkům pověřeným sociálně právní ochranou dětí a široké veřejnosti, která má zájem se s teorií a terapií attachmentu blíže seznámit.

Seminář je akreditován MPSV, č . akreditace: 2013/0242-PC/SP.

Anotace semináře: Attachment v překladu z angličtiny znamená vztahová vazba nebo také citové pouto. Pokud je dítě vystrašené, smutné nebo v nebezpečí, potřebuje ochranu a pomoc pečující osoby, potřebuje cítit jistotu, že se má na koho obrátit. Podle toho, jak mu jsou jeho nejbližší k dispozici, se vytváří i jeho vztahová vazba k dalším lidem. Primární citové pouto je přitom základním předpokladem k vytváření vztahů v dalším životě člověka. Cílem semináře je dozvědět se více o tom, jak se vztahová vazba mezi dítětem a rodičem/ pěstounem utváří, co ji posiluje. Formou zážitkových cvičení se zaměříme na utváření citové vazby, ztrátu, trauma a poruchy vztahové vazby. V rámci semináře budeme také společně hledat cesty léčení narušeného citového pouta.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice

Cena: 1 600,- Kč
Lektorky: Mgr. Ria Černá
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Max. kapacita semináře: 16 účastníků

Přihláška k semináři je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání. Případné dotazy na vzdelavani@amalthea.cz nebo telefonicky 774 214 696.