Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy (VCVSCR, Praha)

06.05.2015

Přihlási se je možné zde: http://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=1421

Akreditace:

Seminář je akreditovaný u MPSV pod číslem 2014/0135-PC/SP/VP.

Lektor:

Mgr. David Teichman – odborný lektor VCVS ČR, o. p. s.

Termín konání:

6. května 2015 od 9:00 do 14:10 hodin

Místo konání:

pobočka Střední Čechy, Vítkova 10, Praha 8 180 00

Program školení:

Úvod

· lektoři: kurz a jeho cíle,

· účastníci: zkušenosti a očekávání účastníků

Teorie attachmentu

· pojem attachment – citová vazba

· attachmentové chování

· význam citové vazby pro rozvoj dítěte

Typy a poruchy attachmentu

· typy attachmentu a jejich projevy

· rozložení typů attachmentu v populaci

·
mozek a attachment

Vliv poruch attachmentu na dítě

· oblasti problémového fungování v důsledku poruch attachmentu.

· vnitřní pracovní model dítěte

· Harlowovy experimenty

Zážitkové cvičení – uvědomění si významu citové vazby

· Přístup k dítěti s poruchou attachmentu

· bezpečná základna, intersubjektivita, emoční vyladění, hravost, empatie, zvědavost, přijetí

· přijetí pocitů vs. chování dítěte

Terapeutické rodičovství – příklady výchovných situací v rodině

· principy terapeutického rodičovství

· význam stavu mysli ve vztahu k attachmentu u rodiče

· odborná podpora rodičů

· nácvik modelových výchovných situací

Závěr

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence a zahájení

9:00 – 14:10 vlastní program včetně přestávky

Cena semináře:

1850,- Kč akreditovaný seminář osvobozený od DPH

(cena zahrnuje organizační náklady a občerstvení)

Číslo účtu 107-9276630207/0100, variabilní symbol 1515137

Prosíme, neplaťte složenkou.

Materiály a osvědčení:

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování školení.