Attachment a vývoj mozku, specifika vývoje mozku u dětí s poruchou attachmentu a možnosti nápravy

09.04.2015 09:30

Cílem semináře je ukázat odlišnosti ve vývoji mozku dítěte, které přichází z neuspokojivého prostředí do náhradní rodinné péče a vysvětlit, jak se děti samy snaží zmírnit svůj životní stres pomocí vazebného chování.

Seminář se koná v Českých Budějovicích a je akreditovaný MPSV.

Více infomrací a přihlášky na http://dobrarodina.cz/seminar/159201/dite-v-nahradni-rodinne-peci-attach...