Běh pro život vyvrcholí 23.6. v Praze

Pátý ročník Běhu pro život 2012, který má za cíl pomoci náhradním rodinám, vyvrcholí v Praze startem v 15 hodin s bohatým doprovodným programem. Výtěžek akce, která probíhá v několika městech České republiky, bude použit jednak na vytipování a proškolení rodin vhodných pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu, jednak na finanční podporu náhradním rodinám.

Více informací na webových stránkách projektu Nadačního fondu Tesco
www.behprozivot.cz

Lze se zapojit nejen účastí na běhu a zaplacením startovného v minimální výši 200 korun, ale také dárcovskou SMS za 30 korun nebo zasláním peněžního daru na účet Nadačního fondu Tesco č. 5001231444/5500. U pokladen obchodů Tesco jsou také k zakoupení originální zelené tkaničky za 50 korun.

Partnerem projektu je Asociace náhradních rodin České republiky a odborným garantem je PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. a záštitu nad Během pro život přijalo Ministerstvo práce a sociálních věcí či krajské úřady.