Budování identity – mluvme o biologické rodině dítěte - zážitkový seminář (Praha)

14.06.2016

Místo konání: Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 7

Seminář je akreditován u MPSV
Délka: 9 vzdělávacích hodin (9 – 17 hod.)
Termín: 14. 6. 2016

Lektorka: Mgr. Ludmila Hanušová
Cena kurzu je 1 800,- Kč
Jak vhodně hovořit s dětmi o jejich rodičích? Kdy a jak podporovat kontakt dětí s jejich rodiči?Proč se v náhradních rodinách nemluví o biologických rodičích dětí?Jak pomoci dětem budovat jejich identitu?Budeme hovořit o tom, proč je důležité zabývat se životní historií dítěte. Povíme si, proč je pro náhradní rodiče tak těžké zabývat se minulostí přijatého dítěte. Budeme se učit, jak s dětmi hovořit o těchto citlivých tématech.
Cílem kurzu je pochopení významu zdravé identity dětí. Člověk se zdravou identitou je tolerantnější k sobě i k druhým, dokáže přijímat druhého i sebe, vnímat potřeby své i druhých. Dokáže tedy navazovat a udržovat funkční vztahy.
K lektorce:
Mgr. Ludmila Hanušová–v oblasti náhradní rodinné péče profesionálně působí již dvanáct let jako terapeutka, průvodkyně rodin, lektorka. Kromě činnosti pro Rozum a Cit se podílí také na přípravách žadatelů o NRP ve Středočeském kraji a má vlastní terapeutickou praxi. Dále vede již sedmým rokem terapeutickou skupinu prarodičů-pěstounů, která je specifická pro téma zdravé identity dětí. Pracovala také v SVP jako speciální pedagog. Má výcvik v arteterapii, narativním přístupu „Cestou příběhu“, dále v hlubinně orientovaném skupinovém systému SUR. Zkušenost s NRP zná i „na vlastní kůži“ – stala se náhradní maminkou dvou dívek, které jsou samy již dnes maminkami. O své lektorské práci říká: „Nabíjí mne atmosféra, která na kurzech vzniká.“
Zpětné vazby na práci lektorky z jejích předešlých seminářů:
" ... umí se vcítit do situace z pohledu dítěte ... vcítit se do situace a postavení rodičů ... brát ohledy na všechny zúčastněné ... vnímat potřeby klientů ... vyhodnotit situaci ... najít správná slova, obraz, metodu ... zachovat klid ... podpořit klienta ... být tady ..."

Rozum a Cit, z. s.

Na Výsluní 2271

251 01 Říčany

www.rozumacit.cz