Budování identity dítěte

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.
Vydalo občanské sdružení Rozum a Cit v rámci projektu „Program doprovázení pěstounských rodin“
Ke stažení na http://pestounskapece.cz/aktuality/Prirucka_Id.pdf