Cairns, K.: "Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem"

Traumata v raném vztahu a psychická odolnost

Bezpečná vazba mezi rodiči a dítětem je nezbytná pro zdravý vývoj dítěte a jeho budoucí život. Pokud vlastní rodiče chybí, mohou jejich úlohu převzít rodiče náhradní. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem je kniha britské autorky Kate Cairns, dlouholeté pěstounky. Svými zkušenostmi odbornými i lidskými chce pomoci profesionálům i dalším náhradním rodinám.

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem se týká kvality vztahu mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života. Tento vztah do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude budoucí život dítěte, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů. Nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neumí si uvědomit smysluplnost své existence. Nedostatek lásky v raném dětství je nepochybně traumatem.

Kniha vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost. Vypráví příběh o zkušenostech rodinného života s dětmi, které prožily neobyčejný stres. Vypráví také o myšlenkách, které autorka čerpala z teorie a výzkumu. Součástí knihy jsou i návrhy pro rodiny a instituce, jak lze podpořit zotavení a psychickou odolnost dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, jak pomoci překonat toto počáteční trauma. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem však není dogmatickým návodem, je především inspirativní pobídkou k vlastnímu kreativnímu přemýšlení o potřebách dětí, jež byly pěstounům svěřeny. Láska a smysl, to jsou témata knihy i životní témata každého z nás.

„Život s dětmi, které v raném dětství prožily velké trauma, mě velmi brzy přivedl ke zjištění, že nevystačím s pouhým ,selským rozumem´,“ svěřuje se autorka. „Začala jsem číst a vyhledávat nápady a myšlenky z okolního světa, které by mi mohly pomoci vyznat se v tom, co jsem se dozvídala od dětí. Některé z těchto úžasných myšlenek uvádím v této knize. Jiné jsem přijala za své a později jsem je rozšířila dalším výzkumem a studiem, takže jim dnes rozumím lépe než dříve (kdybych byla tenkrát věděla to, co vím dnes, možná bych méně chybovala).“

Knihu využijí především náhradní rodiče, ale přínosem bude i pro sociální pracovníky, terapeuty, učitele a další školní personál, lékaře a zdravotní sestry či pracovníky v soudnictví. Publikaci již ocenili zahraniční odborníci: „…skvělý výkon, krásně zpracováno. Kniha poskytuje souhrnnou zkušenost i odborné jednotlivosti přístupnou, ale precizní formou.“ Book review, Adoption & Fostering, Vol 26 No.1, Spring 2002

------------------------

Kate Cairns pracuje jako sociální pracovnice a učitelka. V její rodině našlo během pětadvaceti let nový domov dvanáct dětí, kterým byli se svým mužem pěstouny. Ví proto dobře, co se s dětmi, které jsou opuštěné, zažily týrání nebo nikdy nepoznaly blízkost, děje. A ví také, jak s takovými dětmi pracovat. Proto píše knihy a působí jako školitelka Britské asociace pro adopci a náhradní rodinnou péči (BAAF).

-------------------------

Knihu vydalo nakladatelství Portál, únor 2013
Knihu lze zakoupit zde http://obchod.portal.cz/produkt/bezpecna-vazba-mezi-nahradnimi-rodici-a-...