Charakteristika mladistvých děvčat přijímaných aktuálně do ústavních zařízení

Kusý, M., Gúnová, S., Král, P.:

V roce 2004 byla ve spolupráci s předními odborníky z oblasti výkonu ústavní a ochranné výchovy a SPRSV uskutečněna pilotní studie zaměřená na zmapování základních charakteristik přijímaných děvčat. Záměrem bylo také nalézt signifikantní faktory, které mohou poukazovat na možná selhávání děvčat při jejich dospívání a tím napomoci realizaci cílené prevence potřebné péče.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní studii 30 děvčat, nečiníme si nárok na velká zobecnění jednotlivých zjištění. Nicméně výsledky jsou inspirující a podporují náš záměr přípravy a realizace širšího reprezentativního výzkumu.

Převzato z http://www.sex.systemic.cz/archive/cze/textbook2005/kusy.pdf

PřílohaVelikost
Devcata_v_UV.pdf125.99 KB