Činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku a kojeneckých ústavů ve vybraných krajích v letech 2007–2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zlínský kraj

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 38 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 14 dětí. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu jeden rok a více.
Výrazně poklesl celkový počet dětí přijatých během roku. Zatímco v roce 2012 bylo přijato 89 dětí, v roce 2013 bylo přijato jen 15 dětí.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-detskych-domovu-pro-deti-do-3-le...

Olomoucký kraj

V roce 2013 byly v kraji 4 dětské domovy pro děti do 3 let a dětská centra, jejichž kapacita byla 138 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 72 dětí. V průběhu roku bylo přijato 153 dětí, což je výrazný pokles oproti předchozím rokům (v r. 2011 bylo přijato celkem 381 dětí). Propuštěno bylo během roku 163 dětí, 83,4 % do vlastní rodiny. U 75,5 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domo...

Vysočina

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 91 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 71 dětí. V průběhu roku bylo přijato 90 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 85 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-detskych-domovu-pro-deti-do-3-le...

Jihomoravský kraj

V roce 2013 byla v kraji čtyři zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 272 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 222 dětí. V průběhu roku bylo přijato 299 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 310 dětí, 73 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-detskych-domovu-pro-deti-do-3-le...

Moravskoslezský kraj

V roce 2013 byly v kraji 4 dětské domovy pro děti do 3 let a dětská centra, jejichž kapacita byla 195 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 173 dětí. V průběhu roku bylo přijato 239 dětí, nejčastěji ze zdravotně - sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 236 dětí, 59 % do vlastní rodiny. U 42 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domo...

PřílohaVelikost
Zlinsky.pdf331.19 KB
Olomoucky.pdf165.48 KB
Vysocina.pdf386.82 KB
Jihomoravsky.pdf398.23 KB
Moravskoslezsky.pdf166.97 KB