Čo môžete urobiť pre dieťa, ktoré ste si zamilovali?

Návrat, o.z. v spolupráci s adoptívnymi a pestúnskymi rodičmi a mladými ľuďmi vyrastajúcimi v náhradných rodinách vydáva publikáciu o podpore identity.

Publikácia, ktorá dopĺňa existujúce príručky na túto tému. Vznikla vďaka spolupráci s adoptívnymi a pestúnskymi rodičmi, ktorí poskytli mnoho svojich vlastných cenných skúseností v podobe originálnych myšlienok a fotografií z rodinných albumov...Výnimočnosť publikácie podporujú tri príbehy mladých žien s rómskymi či polorómskymi koreňmi, ktoré vyrástli v „nerómskych“ rodinách.
Odporúčame pre všetkých rodičov i odborníkov, ktorých sa táto téma môže akýmkoľvek spôsobom dotýkať.
Vydal Návrat, v r. 2013. Dostupné vo všetkých Centrách Návrat.
Publikácia je jedným z výstupov širšieho projektu Návratu,o.z. , podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
Viac informácií http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=1f612a75b6b3d9b54d6cc4d25b0e6d14