Co řekneme osvojenému dítěti

Prof. PhDr.Zdeněk Matějček, DrSc.
Středisko náhradní rodinné péče

Nejzávažnější psychologický poznatek hned úvodem: Není žádný hlas krve. Dítě přijímá za matku tu osobu, která se k němu mateřsky chová, a nikoliv jen tu, která
je porodila. Adoptivní rodiče, pěstouni či jiní vychovatelé dítěte v náhradní rodinné péči jsou psychologicky pravými rodiči, jestliže skutečně dítě za své přijímají!
Svazek, který vzniká osvojením dítěte, je z hlediska právního, společenského i psychologického nejbližší skutečné vlastní rodině. Manželé, kteří po dětech toužili, konečně dítě dostávají a dítě získává nové rodiče. Je to nesmírně vzácná věc pro obě strany. Proto je tak důležité, aby se tomuto novému svazku dostalo veškeré společenské podpory a ochrany. Ovšem přičinit se o to musí na prvním místě adoptivní rodiče sami!

Celý dokument je ke stažení na stránkách Střediska náhradní rodinné péče
http://nahradnirodina.cz/files/File/co_rekneme_osv_diteti.pdf