D. Zezulová: "Domov je místo, odkud tě nevyhodí"

21. května vyšlo v nakladatelství Smart Press druhé doplněné vydání knihy s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí …ani když vyrosteš, autobiografický příběh pěstounky Dagmar Zezulové a její rodiny.

„První impuls napsat o našich dětech vzešel od Gábinky. Když dočetla knihu Jako stromy bez kořenů, zeptala se mě: Mami, proč o nás nenapíšeš knížku? Tu otázku jsem nečekala a musím se přiznat, že mě opravdu zaskočila. Nevadilo by ti, kdybych psala o tobě a ostatních dětech? Vždyť víš, že to nebylo vždycky snadné. Zamyslela se na chvíli a potom mi odpověděla: Přece jsi nám říkala, že to není naše vina, že jsme se dostali do takové situace. Tys nikdy nežila v děcáku. Ty nevíš, jaké to je. A když se o tom nebude mluvit, tak to nebude vědět nikdo," popsala Dagmar Zezulová vznik knihy.

Výtěžek z prodeje knihy věnuje nakladatelství Smart Press na propagaci a osvětu informací týkajících se pěstounské péče, adopce a hostitelské péče .

Ukázky z knihy je možné přečíst na http://www.smartpress.cz/media/domov/domov.htm

-----------------------------------------
První část knihy Dětství byla vydána již v roce 2006. Autorka v ní popisuje, jak se spolu s manželem a svými dětmi rozhodli přijmout dítě z dětského domova a jak děti do rodiny postupně přicházely. Druhá část vypráví o Dospívání dětí – o období, které bývá nejtěžší kapitolou celého rodičovství.
------------------------------------------

MUDr. Dagmar Zezulová pracuje jako lékařka. Je matkou šesti dětí, z toho čtyř v pěstounské péči. Vede sdružení Děti patří domů, které pomáhá snižovat počet dětí žijících v ústavní péči. Organizuje respitní pobyty pro matky-pěstounky.