D. Zezulová: "Pěstounská péče a adopce"

Být pěstounem znamená být bohatý životními zkušenostmi

Dagmar Zezulová je lékařka, matka, pěstounka a zakladatelka sdružení Děti patří domů. Svoji dlouhodobou zkušenost s náhradní rodinnou péčí o čtyři děti a s pomocí podobným rodinám, jako je její, přetavila v knihu Pěstounská péče a adopce. Je to praktický rádce, který pomůže nejen těm, kteří už děti v náhradní péči mají, ale i těm, kteří se na tuto roli teprve připravují.

Kniha Pěstounská péče a adopce se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči. Rodičům, kteří se chystají na přijetí dítěte, nabízí rady, jak se na to dobře připravit. Věnuje se vztahům přijatého dítěte s ostatními členy rodiny, prvním kontaktům s dítětem, upozorňuje na specifika ve výchově dětí, které strávily určitý čas v ústavní péči, či jak spolupracovat se školou a úřady.
„Být Být pěstounem znamená být bohatý životními zkušenostmi

Dagmar Zezulová je lékařka, matka, pěstounka a zakladatelka sdružení Děti patří domů. Svoji dlouhodobou zkušenost s náhradní rodinnou péčí o čtyři děti a s pomocí podobným rodinám, jako je její, přetavila v knihu Pěstounská péče a adopce. Je to praktický rádce, který pomůže nejen těm, kteří už děti v náhradní péči mají, ale i těm, kteří se na tuto roli teprve připravují.

Kniha Pěstounská péče a adopce se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči. Rodičům, kteří se chystají na přijetí dítěte, nabízí rady, jak se na to dobře připravit. Věnuje se vztahům přijatého dítěte s ostatními členy rodiny, prvním kontaktům s dítětem, upozorňuje na specifika ve výchově dětí, které strávily určitý čas v ústavní péči, či jak spolupracovat se školou a úřady.
„Být pěstounem znamená přijmout mnoho věcí, které znáte jenom z literatury,“ uvádí Dagmar Zezulová „Děti, které za sebou mají nejrůznější, leckdy jen těžko představitelné zážitky, jsou opravdovou výzvou. S nimi musíte být kreativní, mít rádi překvapení, dobrodružství, být průbojní, připravit se na to, že budete vidět, že budete řešit mnoho věcí, které jste dosud nemuseli. Otevře se vám nový svět. Být pěstounem znamená být bohatý nikoliv penězi, ale životními zkušenostmi.“

Dagmar Zezulová se dotýká i témat, jako je přijetí dítěte jiného etnika, práce s dítětem s handicapem, samostatnou kapitolu věnuje biologické rodině dítěte a kontaktům s ní. Role pěstounů je náročným úkolem, který může být provázen i vyčerpáním či občasnou ztrátou motivace. Autorka otevírá v knize i tuto oblast a nevyhýbá se ani otázkám úspěšnosti náhradního rodičovství. V rozhovoru zdůraznila: „Nezapomínejte na sebe. Děti, které přicházejí do nových rodin, dokážou pohltit člověka celého a na dlouhou dobu. Ale to nejdůležitější – pro jejich i váš život – jste vy sami. Vy musíte být v pohodě, protože mrtví už nikomu nepomůžou. Dopřejte si od samého začátku svého pěstounství prostor pro sebe sama.“
----------------------------------------------------------
MUDr. Dagmar Zezulová pracuje jako lékařka. Je matkou šesti dětí, z toho čtyř v pěstounské péči. Vede sdružení Děti patří domů, které pomáhá snižovat počet dětí žijících v ústavní péči. Organizuje respitní pobyty pro matky-pěstounky. Vydala knihu Domov je místo, odkud tě nevyhodí, kde vypráví o životě své pěstounské rodiny. 21. května přijde na trh druhé, rozšířené vydání této knihy, připravené v nakladatelství Smart Press.

Více o knize Pěstounská péče a adopce včetně rozhovoru s autorkou na
http://obchod.portal.cz/produkt/pestounska-pece-a-adopce/