Děti potřebují rodinu - sborník z konference

Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami.

Své zkušenosti na konferenci prezentovali zahraniční přednášející ze Slovenska, Ukrajiny, Polska a Velké Británie i čeští odborníci z celého spektra organizací věnujících se problematice ohrožených dětí a rodin.
Hlavními tématy konference byly:
• Systémové změny v péči o ohrožené děti
• Rozvoj a podpora pěstounské péče jako jednoho z pilířů systémových opatření
• Inovativní služby pro ohrožené rodiny
Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních přednášejících. Příspěvky zahraničních odborníků byly přeloženy do češtiny.

Konferenci pořádalo Občanské sdružení Člověk hledá člověka ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové a Katedrou sociální práce FF UK Praha.
Sborník je ke stažení na http://www.clovekhledacloveka.cz/files/sbornik-Deti-potrebuji-rodinu.pdf