Detský domov nie je nikdy rodina!

Prof. Kevin BROWNE z Birmighamskej univerzity vo Veľkej Británii pomenoval situáciu na Slovensku pravým menom: "Detský domov nie je nikdy rodina". Dňa 23. a 24. apríla 2007 sa uskutočnil v Bratislave s rovnakým názvom seminár a workshope, pod vedením prof. Kevina Browna a Dr. Cecílie Pritchard z Centra pre spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou v oblasti ochrany a starostlivosti o deti na Birmighamskej Univerzite vo Veľkej Británii.
Podľa Kevina Browna a výsledkov projektu Daphne je Slovensko medzi krajinami Európskej únie na 8 mieste v počte detí do 3 rokov odkázaných na náhradnú starostlivosť umiestnených v ústavoch. Len 8 krajín - Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, malo od 31 do 60 malých detí v inštitúciách na 10 000 detí do 3 rokov, od 11 do 30 detí v ústavoch sedem krajín, dvanásť krajín od 1 do 10 detí v ústavoch a len 4 krajiny mali menej ako 1 dieťa v ústavnej starostlivosti.

Školenie pokrývalo 10 krokových modelov dobrého spôsobu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, podľa ktorých by sa tento stav na Slovensku podarilo upraviť. Výskumy ukazujú, že malé deti, ktoré sú umiestnené do ústavu, trpia dlhodobými vývinovými spomaleniami. Tieto deti, ktoré sa podarí umiestniť do starostlivosti rodinného prostredia pred dosiahnutím veku 6 mesiacov, majú veľkú čancu sa zotaviť a dobehnúť svoj fyzický a kognitívny rozvoj.

Detské centrum veľmi ďakuje prof. Kevinovi Brownovi za jeho úsilie pomôcť všetkým deťom nájsť svoju rodinu aj v krajinách východného bloku.

Převzato z http://www.detskecentrum.sk/novinky.php?id=40