Dítě v náhradní rodinné péči (Sociální akademie, Ostrava)

14.06.2017
16.06.2017

Kurz pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky.
Sociální akademie, Tovární 2114/11, Ostrava

Přednáší: Mgr. Marcela Horáčková
Datum konání kurzu: 14. 6. 2017 - 16. 6. 2017 od 9:00 hodin
Délka kurzu: 24 hodin (3 x 8 hodin)
Cena kurzu: 4 290 Kč (osvobozeno od DPH)
Číslo akreditace MPSV: 2017/0034-SP/VP

Přihlásit se můžete prostřednictvím rezervačního systému http://www.socialni-akademie.cz/kurzy-pro-socialni-oblast/kurzy-pro-soci...
nebo emailem: aholubkova@css-ostrava.cz - Ing. Andrea Holubková
kmatusikova@css-ostrava.cz - Kateřina Matušíková, DiS.

Náplň kurzu: Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky působící především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče, doprovázení náhradních rodin. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům kurzu ucelené informace o procesu přijetí ohroženého dítěte tak, aby se dítě cítilo náhradní rodinou skutečně přijaté. Vzdělávací program je zaměřen zejména na specifika a potřeby dětí v náhradní rodinné péči, základní principy terapeutického rodičovství, odbornou přípravu na náhradní rodičovství a na podporu náhradních rodin prostřednictvím doprovázení, efektivního vzdělávání a terapie zaměřené na attachment. Součástí vzdělávacího programu jsou semináře na jednotlivá témata, modelové situace, prožitkové aktivity, prostor na diskusi a sdílení praktických zkušeností. Kurz je ukončen závěrečným testem.
Účastníci kurzu získají, případně rozvinou, znalosti v těchto oblastech: - specifika a potřeby dětí v náhradní rodinné péči - principy terapeutického rodičovství - odhalování kořenů a vytváření knihy života dítěte - odborné posouzení a příprava na náhradní rodičovství - doprovázení náhradních rodin - efektivní formy vzdělávání náhradních rodičů - poradenské a terapeutické služby v oblasti náhradní rodinné péče

Lektorka: Mgr. Marcela Horáčková – www.terapieattachmentu.cz

Vzděláním speciální pedagožka, povoláním lektorka a terapeutka. Vede kurzy odborné přípravy PRIDE pro budoucí náhradní rodiče, věnuje se následnému vzdělávání náhradních rodičů, poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti náhradní rodinné péče – rodinná terapie zaměřená na attachment a léčbu vývojového traumatu. Spolupracuje s náhradními rodinami a sociálními pracovníky různých doprovázejících organizací v Moravskoslezském kraji. Má osobní zkušenost s péčí o přijaté děti.

PřílohaVelikost
DITE V NRP POZVANKA OSTRAVA.pdf324.17 KB