Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace zpracovaná odborem rodiny a ochrany práv dětí MPSV k obsahu dohod o výkonu pěstounské péče (správních rozhodnutí). Dále upravuje postup při uzavírání dohod.

Celý materiál je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15306/informace_dohody.pdf