Dospívající dítě v náhradní rodině

Jana Frantíková, DiS
Vydalo občanské sdružení Rozum a Cit v rámci projektu „Program doprovázení pěstounských rodin“
Ke stažení na http://pestounskapece.cz/aktuality/Prirucka_DD.pdf