Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky soc. právní ochrany (Velký vůz Sever, Praha)