Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky soc.právní ochrany (Velký vůz Sever, Olomouc)

29.03.2016
14.06.2016

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=efektivni-komunikace-a-rodinna-diagn...

Výcvik

Akreditace MPSV 2013/0734-PC/SP

1. setkání: 29.- 30.3. 2016

2. setkání: 21.- 22.4. 2016

3. setkání: 10.- 11.5. 2016

4. setkání: 13.- 14.6. 2016

Lektoři: PhDr. Jan Vyhnálek, Bc. Pavel Kalpakcis

Anotace výcviku:

64hodinový výcvik je určen pracovníkům organizací s pověřením sociálně-právní ochrany dětí. Kurz nabízí nástroje profesionální komunikace, kterou potřebují, aby mohly mapovat situaci dětí v rodině/zařízení, stanovovat zakázky a cíle spolupráce s rodinou.

Více informací o tématech a programu kurzu najdete zde

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=efektivni-komunikace-a-rodinna-diagn...

Cena: 9 200 Kč

SCHOLA SERVIS, pobočka Olomouc, Lipenská 54
Lipenská 54 - Olomouc

Datum: 29.3. - 14.6.
Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání
SCHOLA SERVIS, pobočka Olomouc, Lipenská 54