Events

« Pátek Říjen 16, 2015 »
Start: 15.10.2015
End: 16.10.2015

XXIII. odborná konference, pořádá Společnost sociálních pracovníků ČR za podpory Nadačního fondu J&T ave spolupráci s časopisem Právo a rodina
Přihlášky nejpozději do 12. 10. 2015 na sspcr@seznam.cz

Seminář je určen: náhradním rodičům, zájemcům o NRP, sociálním pracovníkům a lidem, kteří se snaží
být podporou pro děti a náhradní rodiny, sociálním pracovníkům pověřeným sociálně právní ochranou
dětí a široké veřejnosti, která má zájem se s teorií a terapií attachmentu blíže seznámit.
Seminář je akreditován MPSV, č . akreditace: 2013/0242-PC/SP
Místo konání: Evangelická fara, Sladkovského 638, Pardubice
Datum konání: 16. 10. 2015
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Začátek semináře: 9:00 hod.

Syndikovat obsah