Events

Úterý Prosinec 03, 2019

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/pozvanka-na-konferenci-k-30-vyroc...

Před 30 lety byl na mezinárodní úrovni přijat akt, který zakotvuje, že i dětem náleží místo v pojmu „každý“, hovoří-li se o základních právech člověka. Daří se nám toto v České republice naplňovat? A jsou u nás děti skutečně „každým“? Přijďte s námi diskutovat, co prospívá, či naopak brání účinnému naplňování Úmluvy o právech dítěte.

Vážení kolegové,

Syndikovat obsah