Evropská komise chce reformovat ústavní péči

Na základě iniciativy komisaře Vladimíra Špidly byla ustanovena skupina expertů, která by se měla zabývat reformou ústavní péče. Ve skupině jsou oborníci zastupující zájmy pěti rozdílných skupin: staré lidi, lidi s postižením, poskytovatele služeb pro lidi s postižením, problematiku mentálně postižených lidí a dětí. Evropská komise očekává, že skupina provede analýzu stavu situace v Evropě a přednese doporučení na opatření na evropské úrovni. Zájmy dětí reprezentuje Jan Pfeiffer z Children’s High Level Group, který celé skupině předsedá.