Focus Box

Projekt komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s dětmi
Více (včetně možnosti objednání) na http://www.velkyvuz-sever.cz/focusbox/

Focus Box pomáhá zjistit o dítěti informace z těchto oblastí: vztahy, rodina, škola, emoce, názory, sebepojetí a přání. Jednotlivé nástroje jsou využitelné pro demonstraci situací ze života dítěte, ať už prožitých, nebo těch, které ho čekají (rozvod rodičů, odchod z domova…), pro vytvoření vztahové mapy nebo pro poznání pocitů a názorů dítěte.

Focus Box je určen sociálním pracovníkům, psychologům, psychoterapeutům, dětským psychiatrům, pedagogům, policistům, soudcům a dalším profesionálům, kteří pracují s dětmi.

V rámci projektu vznikl samostatný box s nástroji, které :
Mapují životní oblasti dítěte – vztahy, rodinu, školu, emoce, názory, sebepojetí a přání.
Pomáhají získat důvěru dítěte a motivují dítě ke spolupráci.
Usnadňují předávání informací mezi pracovníkem a dítětem.
Umožňují dítěti vyjádřit při rozhodovacích procesech jeho názor na situaci.

Všemi komunikačními technikami použitými ve Focus Boxu provází metodická příručka Mluvíme s dětmi.

Jednotlivé techniky jsou umístěny v terénní tašce pro pracovníkovy návštěvy dětí u nich doma, ve škole, v ústavu či kdekoliv jinde.