Guráň členom Výboru OSN pre práva dieťaťa

Slovenský zástupca Peter Guráň sa stal členom Výboru OSN pre práva dieťaťa na obdobie rokov 2009-2013. Ide o prvého kandidáta zo Slovenska, ktorý bol zvolený do tzv. zmluvných orgánov OSN v oblasti ľudských práv. Informoval o tom tlačový odbor rezortu zahraničia. Guráňove zvolenie je veľkým úspechom Slovenska a súčasne uznaním jeho osobných odborných kvalít v oblasti ľudských práv, uvádza ďalej rezort v tlačovej správe. Peter Guráň je vedúcim Odboru medzinárodných vzťahov a práv dieťaťa v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti ľudských práv, špecializujúci sa na oblasť práv dieťaťa. Aktívne pracuje v tejto oblasti na vládnej i mimovládnej úrovni na Slovensku i v zahraničí. Je autorom značného počtu odborných prác a publikácií venovaných ľudským právam so zvláštnym zreteľom na práva dieťaťa, pripomína MZV.