H'ladáme rodičov - aj opustené deti potrebujú rodinu.

Odborná brožura občanského sdruženia Návrat
http://www.navrat.sk/docs/hladame_rodicov_06.pdf