IFCO konference v Dublinu v roce 2009

Tomáš Řemínek, Jana Lexová
Ve dnech 12.7. - 17. 7. 2009 se konala patnáctá mezinárodní konference IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče) v irském Dublinu. Do Dublinu přijelo téměř 600 delegátů z 36 států (např. z Nového Zélandu, Austrálie, Kanady, USA, Irska, Velké Británie, Norska, Švédska, Chorvatska, Bulharska, Japonska, Indie, Súdánu, Gruzie, Ukrajiny či Moldávie). Díky Nadaci táta a máma se mohla konference zúčastnit i pěstounka a místopředsedkyně Asociace náhradních rodin České republiky Jana Lexová a ředitel Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. Tomáš Řemínek, kteří sepsali tuto zprávu.
Konference se konala v kampusu University College Dublin a dne 12. 7. 2009 začala v 16.30 hodin velkolepým vlajkovým obřadem v hlavním sále O´Reilly Hall. Za zvuku bubnů do sálu vcházely děti v pěstounské péči z celého světa, které nesly vlajky států, jejichž delegáti se konference zúčastnili. Po úvodních proslovech a představení správní rady IFCO jsme byli pozváni na slavnostní recepci. Recepce, stejně jako obědy (které záměrně netrvají hodinu, ale hodinu a půl) a přestávky mají na IFCO konferencích velký význam. Účastníci konference využívají čas k debatám o systémech náhradní rodinné péči a kulturách zemí.
I my jsme využili první recepce a oslovili kolegy z ostatních zemí. Jako první jsme pohovořili s paní Jill Devlin, národní manažerkou pečovatelských služeb Open Home Foundation na Novém Zélandu. Zmínil jsem se jí o existenci kojeneckých ústavů v ČR. Následovala u ní překvapivá reakce:
„Cože? Vy dáváte malá miminka do ústavů? U nás neexistují vůbec kojenecké ústavy a ani dětské domovy. V případě urgentního problému existují pečovatelé (pěstouni) pro naléhavou péči. Vyskytne-li se bezprostřední nebezpečí pro dítě (-stačí, když přijde dítě do školy s jizvami), má vláda velkou pravomoc odejmout dítě od rodiny a umístit jej do náhradních rodin. Soud v co nejbližším termínu rozhodne o dalším osudu dítěte. Pěstouni pro naléhavou péči mají málo informací o dítěti, ale do tří pracovních dnů od umístění dítěte musí dostat všechny potřebné informace. Sociální pracovníci poté hledají od nejbližších až po vzdálené příbuzné, které by se o dítě postarali. Pokud nikoho takového nenajdou, vyberou pro dítě jinou nejvhodnější rodinu.“

Celý článek s fotograffiemi je na http://www.mikulasops.cz/souhrnna-zprava-z-ifco-dublin-2009