Informace z druhého kulatého stolu Metodiky práce v NRP

Již druhé setkání u „kulatého stolu“ na téma „Metodiky práce v náhradní rodinné péči“ se uskutečnilo 17. 6. 2013 v CEELI Institutu v Havlíčkových sadech. Účastníci byli seznámeni s vývojem a dílčími výsledky projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, byly představeny principy metodiky a způsob hodnocení a výběru metodik dobré praxe pro další šíření, PhDr. M. Macela představil záměry MPSV v metodické podpoře náhradní rodinné péče a roli organizací občanského sektoru v metodické práci. V odpolední části měli účastníci možnost seznámit se s metodikami tří organizací a diskutovat nad tématy „bílá místa“ v metodikách NRP a šíření dobré praxe.

Prezentace k dispozici zde:
http://www.nadacesirius.cz/cs/centrum-podpory/projekt-centrum-podpory-nr...