Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cílem „Informačního portálu a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ je umožnit zprostředkování informací v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle tohoto zákona se jedná o osoby:

  • ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu
  • jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
  • jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností

Informační portál má adresu https://sluzbyprevence.mpsv.cz