Informovanost učitelů v oblasti náhradní rodinné péče – vyhodnocení dotazníkového průzkumu

V květnu 2009 vytvořila pracovní skupina Osvěta ve školách a školkách při Asociaci náhradních rodin České republiky dva dotazníky: jeden pro adoptivní rodiče a druhý pro pěstouny. Cílem dotazníků bylo zjistit situaci v českém školství v oblasti náhradní rodinné péče. Zajímaly nás zkušenosti náhradních rodičů s informovaností učitelů i konkrétní problémy, se kterými se děti v NRP i jejich rodiče potýkají.

Převzato z http://www.anrcr.cz/informovanost-ucitelu-v-oblasti-nahradni-rodinne-pece kde jsou celé výstupy z dotazníkového šetření ke stažení.