Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte – úvod do problematiky (Amalthea, Pardubice)

04.10.2016

Seminář je určen: pro všechny, kteří ve své práci využívají případové konference, zajímají se o zapojení dětí do rozhodování - pro pracovníky OSPOD, pro pracovníky sociálně aktivizačních služeb
Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2015/0250-SP/VP

Anotace semináře: Seminář přináší teoretické znalosti o novém způsobu vedení případových konferencí s důrazem na zapojování dítěte do rozhodování. Účastník kurzu získá praktické dovednosti, jak během facilitace případové konference aktivně zapojovat děti. Seznamuje s konkrétními postupy, jak děti připravit na setkání a jak je zapojit do procesu rozhodování během samotné konference. Seminář nabízí účastníkům využití konkrétních praktických metod a postupů a nástrojů využitelných při vedení případových konferencí.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektorky: Mgr. Gabriela Pavlíková a Mgr. Zlata Brůžková
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Max. kapacita semináře: 16 účastníků