Jak mluvit s dětmi I. – Aby se cítily přijaté (Amalthea, Pardubice)

16.03.2017

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích náhradních rodičů. Anotace semináře: První část série kurzů praktických technik komunikace rodičů s dětmi na základě úspěšné publikace A. FABER a E. MAZLICH – Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, Computer press: Brno 2007. Základem jsou praktická cvičení vedoucí k porozumění některým důsledkům způsobu komunikace s dětmi a k praktickým nácvikům efektivní komunikace.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Max. kapacita semináře: 16 – 20 účastníků
Osvědčení: osvědčení o absolvování

www.amalthea.cz
vzdelavani@amalthea.cz, tel.774 214 696