Jak mluvit s dětmi IV. – Jak vést k samostatnosti (Amalthea, Pardubice)

26.10.2016

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích náhradních rodičů.
Anotace semináře: Seminář navazuje na předchozí díly série, není nezbytné mít absolvované předchozí části, ale je to výhodou.
Čtvrtá část série kurzu praktických technik komunikace rodičů s dětmi na základě úspěšné publikace Adele Faber a Elaine Mazlich: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly (C-Press Brno, 2007). Seminář se zaměřuje na jeden ze základních cílů výchovy, kterým je vedení k samostatnému životu. Ukazuje, jakým způsobem samostatnost v dětech rozvíjet. Základem jsou praktická cvičení vedoucí k porozumění některým důsledkům způsobu komunikace s dětmi a k praktickým nácvikům efektivní komunikace.
Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: osvědčení o absolvování

Přihláška k semináři je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání. Případné dotazy na vzdelavani@amalthea.cz nebo telefonicky 774 214 696.